EU vil udrydde geografiske blokeringer på nethandelen

Grænser skal ikke forhindre danskerne og andre europæere i at kunne handle og tage deres indkøbte tjenester med sig rundt. Samtidig skal Netflix og andre pålægges at have mindst 20 procent europæisk indhold.

EU-Kommissionen ønsker et opgør med alle de forhindringer, som findes i dag for, at de 28 EU-lande reelt fungerer som et digitalt, indre marked, hvor man frit kan handle på nettet i alle landene uden geografiske blokeringer, slog den digitale superkommissær, Andrus Ansip, fast. Foto: EU-Kommissionens net-TV Fold sammen
Læs mere

Netflix, Amazon og andre, der sælger adgang til film og TV-serier over internetforbindelsen, skal sørge for, at mindst en femtedel af deres udvalg er med europæisk indhold. Og geografiske blokeringer for at købe varer og abonnere på tjenester over nettet skal fjernes.

Det har EU-Kommissionen besluttet at kræve som led i en større pakke, der skal gøre op med alle de problemer, som lige nu blokerer for, at folk i alle 28 EU-lande frit kan handle over nettet i alle landene. Kun helt konkrete grunde som forskellig moms kan fremover berettige til, at en pris er forskellig, afhængig af hvilket land køberen kommer fra. Ellers må hverken priser, adgangen til at kunne købe eller betalingsbetingelserne diskriminere forbrugere fra nogle lande.

Et af tiltagene er at gøre op med den geografiske blokering, som gør, at man ikke kan købe bestemte varer på nettet, fordi man bor i et andet land, og dermed f.eks. ikke tage digitalt indhold - film, sportsudsendelser, musik, e-bøger og spil -, som de har købt eller betalt abonnement på, med sig, når man rejser over grænserne. Denne form for spærring vil der blive taget livtag med lige efter sommerferien. Ud over at man ikke må blokere netbesøgende fra visse lande til deres netsteder, vil det også blive forbudt at sende folk videre til et netsted i deres eget land uden først at have fået tilsagn. Det vil også gælde for netsider med f.eks. apps, spil og e-bøger.

Desuden skal det gøres lettere at sammenligne priser på at sende pakker rundt mellem landene. Lige nu er der op til 22 gange højere priser nogle steder, og det er med til at forhindre nethandelen.  Ingen leverandører vil blive tvunget til fysisk at levere deres varer overalt i EU-området, så længe køberne selv kan hente dem på forskellige opsamlingssteder eller selv sørge for forsendelsen.

Store problemer over grænserne i dag

EU-Kommissionen præsenterede onsdag ved middagstid den nye pakke, som nu skal forhandles på plads med de 28 EU-lande og med Europaparlamentet. Flere af tiltagene har dog på forhånd bred opbakning.

»Situationen i EU er ikke så god. To procent af dem, der ønskede at købe noget over nettet i andre medlemsstater, kunne ikke få adgang til disse netsteder. 27 procent, som faktisk fik adgang, kunne ikke registrere sig som brugere. Af de virkeligt heldige, som det lykkedes for at blive registreret, fik 31 procent problemer med leveringen. Af dem kunne 26 procent ikke betale, fordi deres kreditkort var udstedt i »det forkerte land«. Så kun 36,6 procent af dem, som ville købe, kunne faktisk gøre det. Er dette virkelig et indre marked i EU, når kun en tredjedel af dem, der ønsker at købe i et andet EU-land, kunne gøre det?« spurgte Andrus Ansip, EUs digitale såkaldte superkommissær retorisk.

Ifølge EU-Kommissionen ligger både Netflix og Apples iTunes lige over de foreslåede 20 procents europæisk produceret indhold.

Forbrugerbeskyttelsen skal højnes på flere områder. Myndighederne skal således kunne lukke netsteder, som svindler ved f.eks. at sælge falske billetter til sportsbegivenheder, eller gribe ind over for spil, som fører til, at børn pludselig har pådraget familien en kæmpe regning. Desuden skal de hos internetudbydere og banker kunne få udleveret oplysninger, som kan identificere, hvem der står bag et netsted eller en netforretning.

DI: Fint at få turbo på

Den nye pakke bliver godt modtaget blandt danske e-handlende.

»Dette er en chance for at sætte mere turbo på den sparsomme vækst i EU. Vi har i dag et velfungerende indre marked for varer og services i EU, som har været med til at skabe velstand og vækst og som tegner sig for i omegnen af 450.000 danske arbejdspladser. Et fælles marked med fælles spilleregler for e-handel er lige hvad vi har brug for nu, siger branchedirektør Annette Falberg, DI handel, som er Dansk Industris branchefællesskab for handelsvirksomheder.

Hun er samtidig tilfreds med, at blandt andet den danske regering har modsat sig, at europæiske virksomheder med internetbutik skulle være forpligtet til at sælge over hele Europa.

»Det giver ingen mening, og det vil give store udfordringer og ekstra omkostninger for mange virksomheder, hvis de tvinges til at sælge til forbrugere i alle lande. For eksempel skal den bornholmske keramiker naturligvis ikke tvinges til at sælge sine varer til forbrugere, som de ikke har ressourcerne til at servicere,« siger Annette Falberg i en udtalelse.

Europaparlamentariker: Udmøntningen er interessant

I Europaparlamentet ser Christel Schaldemose (S) frem til at se de konkrete forslag.

»Vi synes, at det er vigtigt, at det indre marked ikke kun er til fordel for virksomhedern emen også for forbrugerne. Begge parter skal have fordel af det. Derfor er udmøntningen af alle spørgsmålene - portabilitet, geoblokering, forsendelse og problemer tilknyttet et velfungerende indre marked - interessant,« siger hun til Berlingske.

Hun understreger, at hun er helt med på, at der er nogle udfordringer for virksomheder, især de små, som måske ikke ved, hvem de skal samarbejde med.

»Hvis en virksomhed kun arbejder i sit eget land og er målrettet kunder her, er det fornuftigt nok ikke at lave salgspligt til andre lande. Men hvis en netbutik tydeligt signalerer, at man retter sig mod kunder i forskellige lande, så er det lidt ærgerligt, at man ikke tager konskevensen og indfører leveringspligt - uden at det betyder, at man nødvendigvis skal betale samme pris, når afstandene er længere,« siger Christel Schaldemose.