EU vil sætte strøm for milliarder på erhvervslivet

Nu skal europæiske virksomheder i alle størrelser se at udnytte de digitale muligheder og forsøge at indhente og overhale USA. EU-Kommissionen fremlægger stor pakke, der skal bringe digitaliseringen helt op øverst på den politiske dagsorden. Dansk erhvervsliv klapper - og vil have statsministeren på banen.

»Der er ingen tid at spilde. Vi skal handle og gøre det nu,« sagde EUs digitale superkommissær Andrus Ansip, tidligere premierminister i Estland, da han tirsdag middag fremlagde den nye EU-strategi for at få digitaliseret EUs erhvervsvirksomheder. Foto: EU-Kommissionens net-TV Fold sammen
Læs mere

Europa skal have et solidt spark fremad og få sat sving i digitaliseringen og de mange muligheder for at drive netbaseret forretning. Digitalisering skal helt op øverst på den politiske dagsorden, for det kan skabe ekstra værdi for 250 milliarder euro årligt, hvis erhvervslivet og det offentlige udnytter de teknologiske muligheder bedst muligt - og bedre end i resten af verden.

Derfor fremlægger EU-Kommissionen en strategi, der skal skabe det førende, digitale erhvervsliv, og det skal ske i Europa. For hvis der ikke bliver gjort noget, står de 28 EU-lande ifølge Kommissionen til et økonomisk tab på op til 600 milliarder euro fra 2020.

»Der er ingen tid at spilde«

»Denne pakke skal skabe det rette miljø for industriernes fremtid, så man udnytter den digitale innovation, uanset sektor, størrelse og geografisk placering. Det er komplekst, det vil tage tid, men det er meget nødvendigt. Der er ingen tid at spilde. Vi skal handle og gøre det nu,« fastslog Andrus Ansip, digital superkommissær og tidligere premierminister i Estland, da han kort før middag fremlagde den nye strategi.

Gennem en fælles indsats blandt det offentlige og private vil der i EU over de næste fem år kunne stampes forventeligt 50 milliarder euro op i investeringer, samtidig med at besværlige regler, som forhindrer brug af digitale tjenester på tværs af grænserne, og en bedre uddannelse af alle i EU skal styrke Europa i konkurrencen med USA, som lige nu sidder på meget af den teknologiske udvikling. Et fælles, digitalt indre marked er målet, og der skal desuden satses på at rykke frem i vognen inden for blandt andet Tingenes Internet, hvor sensorer og dimser kobles på nettet for at gøre hverdagen lettere for alle, og selvkørende biler, der er afhængige af de mange indsamlede oplysninger.

Et nyt, europæisk digitaliseringsråd skal samle de politiske beslutningstagere, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter for at sikre, at alle arbejder i samme retning og får fremmet digitaliseringen. 60 procent af de store virksomheder og over 90 procent af de små og mellemstore føler, at de halter bagefter i den digitale nyskabelse.

Dansk Industri: Lad os få det kopieret i Danmark

»Lanceringen af en strategi for hele erhvervslivet lægger op til en høj, politisk prioritering og en direkte opfordring til alle EU-lande om at prioritere det lige så højt og sætte en fælles, koordineret retning. Digitalisering kræver politisk prioritering og handling på alle niveauer. Derfor kan vi også kun bakke op om forslaget om et europæisk digitaliseringsråd. Det så vi meget gerne kopieret i Danmark, ligesom statsministeren i 2005 sad for bordenden i Globaliseringsrådet. Digitalisering bør grundlæggende tænkes ind i alle dele af regeringens arbejde med at skabe vækst og jobs i Danmark,« siger Peder Søgaard-Pedersen, fagleder i DI Digital under Dansk Industri.

Et større fokus på at få digitaliseret mere og ensartede og lettere regler er godt for dansk erhvervsliv.

»Det giver store muligheder for danske virksomheder, fordi vi har gode kompetencer i Danmark til at udvikle produkter og forretninger, som der bliver efterspørgsel på og markedsmuligheder for i de kommende år. Det er det eneste rigtige at gøre. Fælles regler gør det nemmere for os alle sammen, og når det sker i fællesskab i EU, kan vi nok også få lidt mere viden bygget ind i strategier og standarder. EU er ikke blot noget stort og tungt men også et samarbejdsorgan, hvor man kan drage nytte af andres viden og indsats. Og det er tankevækkende, at mange lande uden for EU netop indfører EUs standarder,« siger Per Asmussen, administrerende direktør for Kamstrup, som laver intelligente måleløsninger inden for bl.a. energi- og vandforsyning og har egne selskaber i 24 lande samt distributører i andre 40 lande.

Han ser lyst på udviklingen og forventer også pæne, tocifrede vækstrater i en række år fremover.

Data skal bruges for at have værdi

»Vi vokser med over ti procent om året på medarbejderantallet og mere i omsætning. Og det er primært i Danmark, at vi vokser, for vi udvikler og producerer her i Danmark. Vi sælger altså elektronik i Kina, som vi laver i Danmark - og det har vi tænkt os at blive ved med,« understreger Per Asmussen.

Intelligent brug af data kan f.eks. kombinere en husstands varmedata med DMIs målinger og fortælle, om vinduerne på østsiden af huset er dårligt isoleret, eller den er gal med tagisoleringen.

»Digitalisering handler om data og brugen af data. Vi skal anvende data til at skabe værdi, for data er værdifulde, når de bliver brugt, og noget gevaldigt rod, hvis de bare koges sammen i en stor gryde. Ting, som man ellers skulle tænke længe over eller researche i årevis for at blive klog på, kan man få på et splitsekund ved at trykke på en knap. Ved at opsamle data og bearbejde dem på computere uden at spilde en masse menneskers tid kan vi få en masse informationer omsat til nyttig, værdifuld viden, som f.eks. gør, at vi kan stoppe vandforsyningen, hvis der en dag er noget giftigt på vej ud i vandnettet,« forklarer Per Asmussen.

De nordiske lande er de bedste i EU til at fostre nye digitale iværksættervirksomheder og hjælpe erhvervslivet med at tage de digitale muligheder i brug, fremgår det af en ny rapport, »Digital Entrepreneurship Scoreboard 2015«, som EU-Kommissionen udgav i december 2015. Sverige, Danmark og Finland ligger langt over resten af de 28 EU-lande, fordi der investeres i uddannelse, forskning og udvikling. Sverige topper listen.