EU vil lette virksomheders momsproblemer

VAT-pakke. En ny »momspakke« fra EU lægger op til, at alle virksomheder kan søge om momsrefusion via en særlig EU-momsportal.

Om godt to år skulle det lysne. Fra 2010 skulle danske virksomheder få meget lettere ved at få refunderet den moms, de betaler oven i regningen for hotellet, messestanden, bilen eller kurset i udlandet.

Det er nemlig planen, at der i hvert EU-land skal være en særlig internetportal, der gør det muligt at søge direkte om refusion af moms i de andre EU-lande elektronisk.

Samtidig skal fristen for behandlingen af en sag om refusion hos en skattemyndighed sættes ned fra seks til fire måneder. Overskrides fristen, har virksomheden ret til at få renter af sit krav.

Det hele er et led i en stor kompliceret momspakke, hvor EU’s momsregler ændres på en række områder.

DI skuffetBenny Hjortkær, der er momschef hos KPMG tror, at ændringerne vil give forbedringer for virksomhederne. Men hos Dansk Industri (DI) havde man håbet på en mere ambitiøs momspakke.

Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, DI, tvivler på, at de grundlæggende problemer med at søge momsrefusion i udlandet bliver fjernet.

»Det er et vigtigt skridt på vejen, men de underliggende problemer med store og rigoristiske krav til fakturaer og anden dokumentation vil stadig være der,« spår han.

Selv om det nye system lægger op til en total elektronisk behandling af ansøgninger om refusion, så kan den udenlandske myndighed stadig bede om de originale bilag, når den vil.

»Det vil sikkert fortsat ske. Skal der komme lettelser, må vi få nogle nye EU-regler for fakturakrav,« siger han.

Fakturaer problematiskeI dag har man i EU et Faktureringsdirektiv, som stiller en række krav om, hvad der skal stå i en faktura. Problemet er ifølge DI, at på hele 19 punkter i direktivet kan det enkelte land vælge, hvordan det vil gennemføre en regel.

»Med 27 lande kan det næsten kun give problemer at få ens regler og ens håndhævelse,« lyder det.

Til trods for DI’s indvendinger regner regeringen med, at EU’s momspakke vil bringe omkring 90 mio. momskroner tilbage i virksomhedernes lommer årligt.

»Det skal nok passe, for vi har langt flere penge til gode i udlandet end omvendt,« siger Kristian Koktvedgaard.