EU vil foreslå særskat på it-giganters omsætning

EU-Kommissionen vil beskatte omsætningen hos it-giganter som Google og Facebook med 3 procent, viser et udkast, som Politiken har set.

Foto: LOIC VENANCE

EU-Kommissionen er blevet så utålmodig med it-giganternes beskedne skattebetaling, at den vil foreslå en skat på 3 procent af de digitale serviceudbyderes omsætning. Det fremgår af et udkast fra EU-Kommissionen, som Politiken har set. Forslaget ventes at blive fremlagt i næste uge.

»Det er blevet tydeligt, at de nuværende skatteregler for virksomheder er utilstrækkelige til at beskatte profitten i den digitale økonomi, og at der er behov for at forny dem«, skriver EU-Kommissionen ifølge Politiken lørdag.

I mange år har it-virksomhederne haft held til at betale en meget lav skat i EU-lande ved at flytte deres overskud til de medlemslande, der har de mest gunstige skattevilkår. Således betalte eksempelvis Facebook i 2015 kun 0,03 procent i skat af sit overskud i EU-landene.

EU-Kommissionen forsvarer forslaget med behovet for at sikre, at de nationale skatteindtægter ikke forsvinder i en ny, digital økonomi, og med behovet for at sikre, at der er lige konkurrence mellem forskellige typer virksomheder – at de digitale virksomheder ikke slipper billigere, blot fordi de ikke har fysisk tilstedeværelse i de enkelte medlemslande.

»For at bekæmpe den aggressive skatteplanlægning og for at lukke nogle huller, der lige nu eksisterer i de internationale regler, som gør det muligt for digitale virksomheder at undslippe skat i de lande, hvor de opererer og skaber værdi«, forklarer kommissionen ifølge Politiken.

I udkastet er den »digitale service skat«, DST, sat til 3 procent, og kun digitale virksomheder med en global omsætning på over 750 millioner euro årligt, og over 50 millioner euro årligt i EU, bliver omfattet.