EU-regler tvinger rettighedsorganisationer til åbenhed

Nye lovregler vil tvinge ophavsretsorganisationer som Copydan til at fremlægge detaljerede oplysninger om uddeling af midler, omkostninger og aflønning af ledelsen. Kritisk komponist beskylder foreningen for kammerateri og indspisthed.

Foto: Tashatuvango.
Læs mere
Fold sammen

Nye EU-regler vil rette et skarpt og gennemtrængende projektørlys mod Copydan og organisationens over 40 medlemsorganisationer og Danmarks øvrige forvaltere af ophavsret, som i mange år har opereret på licens udstedt af Kulturministeriet skærmet for offentlighedens indsigt.

Der strømmer rigtigt mange penge gennem ophavsretsorganisationerne, som årligt opkræver milliarder af kr. i afgifter hos brugere af kunst og kultur som skoler, museer, restauranter og hoteller. Pengene kanaliseres i princippet videre til kunstnere, journalister, forfattere og filmfolk, som har rettighederne til værker som film, musik og artikler. Men hvordan milliarderne bliver fordelt, og hvor mange af dem der rent faktisk når frem til den enkelte rettighedshavere, er svært at gennemskue.

Brancheorganisationerne Horesta og DRC, der bl.a. organiserer hoteller og cafeer, som betaler afgifter til Copydan for at vise tv, kritiserede i sidste uge i Berlingske organisationen for at være lukket. Nu melder en rettighedshaver sig på banen med tilsvarende kritik. Komponist Birgitte Rode beskylder i et brev til Folketingets kulturudvalg rettighedsorganisationerne for at være uigennemsigtige og præget af kammerateri. Det er nemlig svært eller umuligt for rettighedshavere som komponister og andre kunstnere at få indsigt i, hvor rettighedsmilliarderne ender:

»Det bør ikke kunne hemmeligholdes, hvad de individuelle foreninger og ophavsmænd modtager årligt, idet det ... ikke kan kontrolleres, at pengene distribueres videre til ophavsmændene,« skriver hun til Folketinget.

Kun hver anden krone delt ud

Tal, som Berlingske har fået udleveret fra Dansk Journalistforbund (DJ) viser, at rettighedshavere som fotografer og journalister frem til 2014 kun fik udbetalt omkring halvdelen af de rettighedsmillioner, som DJ hvert år uddeler for Copydan. Resten af pengene går for en stor dels vedkommende til administration og »kollektive ordninger«. Musik-organisationen Koda leverer dog langt flere penge til rettighedshaverne.

Når Folketinget i løbet af foråret vedtager en spritny lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, bliver rettighedsorganisationerne tvunget til ny gennemsigtighed. Professor ved Københavns Universitet Morten Rosenmeyer, som er ekspert i ophavsret, vurderer, at EU-reglerne betyder, at rettighedsorganisationerne fremover vil være ekstra omhyggelige med at finde rettighedshaverne:

»De nye regler lægger op til en stemning om, at man skal til at bruge flere ressourcer på at finde frem til alle, der måtte have penge til gode,« siger han.

Loven indfører en stribe obligatoriske EU-regler i Danmark og vil kræve en hidtil uset rapportering og transparens af Copydan, Koda, Gramex og de mange fagforbund og producentorganisationer, som opkræver og uddeler rettighedsmidler på vegne af f.eks. musikere, forfattere, fotografer og filmfolk.

Copydan, som er den suverænt største forening, opkrævede 1,4 milliard kr. i afgifter hos bl.a. skoler, museer, cafeejere, hoteller og campingpladser. Langt størstedelen af pengene sendes videre til Copydans medlemsorganisationer, hvis opgave det er at identificere rettighedshaverne bag f.eks. tv-udsendelser, avisartikler og fotos.

Oplysninger på hjemmesiderne

Med de nye EU-regler afkræves Copydan og de øvrige ophavsretsforeninger, at de lægger en række oplysninger på deres hjemmeside. Det gælder f.eks. regnskaber og årlige gennemsigtighedsrapporter. I dag er det f.eks. kun muligt at finde årsregnskab for en af Copydans syv afdelinger på hjemmesiden. Og oplysninger om uddelinger af rettighedsmidler findes kun i summarisk form.

Rettighedsorganisationerne skal også oplyse om ejerskab og kontrol af samtlige enheder i organisationen, honorar og andre fordele til ledelsen og oplysninger om midler, foreningerne tager af rettighedspengene og bruger til andre ting. Også information om rettighedsindtægter og omkostninger fordelt på kategorier, skyldige beløb til rettighedshaverne, beløb fordelt til rettighedshaverne pr. kategori, opkrævede, men endnu ikke udbetalte beløb, årsager til forsinkelser i udbetalinger samt om pengestrømmene organisationerne imellem.

Adm. direktør i Copydan Jacob Hedebrink mener ikke, at de nye krav om transparens vil give Copydan problemer:

»Vi rapporterer allerede grundigt – forskellen er, at vi fremover gør årsregnskaber og andre oplysninger tilgængelige på hjemmesiden,« siger han.