EU-landene udskyder åbningen af postmarkeder

Selvom EU-landene har valgt at udskyde åbning af postmarkedet til 2011, bør Danmark give udbringning af almindelige breve fri allerede fra 2008.

Det siger Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Karin Riis-Jørgensen, efter at EU’s Ministerråd i går besluttede at udskyde den endelige liberalisering af det lukrative marked for omdeling af breve under 50 gram til 2011.

”Det vil da være oplagt for trafikministeren at bruge beslutningen fra i dag til at gå i Folketinget og sige, at vi laver liberaliseringen fra 2008 ligesom i Holland og Tyskland,” siger Karin Riis-Jørgensen.

Danmarks trafikminister Jakob Axel Nielsen (K) deltog ikke i mødet i Luxembourg i går, men Danmark stemte for dagens afgørelse, som kun Luxembourg modsatte sig. EU-Kommissionen havde oprindeligt foreslået, at liberaliseringen skulle have været indført fra 2009.

Gårsdagens afgørelse betyder samtidig, at 11 lande – herunder en række nye EU-lande, Luxembourg og Grækenland – får en ekstra frist til 1. januar 2013, før deres marked for almindelige breve skal være åbent for private virksomheder.

Markedet for postservice i de 27 EU-lande har en anslået værdi på 655 mia. kr. om året, hvoraf to tredjedele genereres af forsendelsen af standardbreve på under 50 gram.

Mens regeringerne i Sydeuropa har forsvaret postmonopolerne, hvor fagforeningerne traditionelt er stærke, igennem flere år, har en række lande som Sverige og Storbritannien for længst gjort op med monopolerne.

I Holland og Tyskland vil myndighederne åbne markederne for de almindelige breve allerede i 2008.

En del af gårsdagens afgørelse i Luxembourg går ud på, at EU-landene skal have mulighed for at kompensere postvirksomheder (læs: de gamle monopoler) for angivelige ekstraomkostninger ved at forpligte sig til at yde postservice i de mest fjerntliggende områder.

Dette kan eventuelt ske gennem oprettelse af nationale fonde, hvortil samtlige aktører på markedet skal bidrage – altså også de postvirksomheder, som kun deler post ud i de tættest befolkede områder.