EU kulegraver dansk støtte til iværksættere

Kommissionen vil granske, om danske regler for at lette små virksomheders adgang til risikokapital er i strid med konkurrenceregler. First North kan komme under pres. (Opdateret 12.25)

EU Kommissionen er gået på jagt efter ulovlig statsstøtte i de ordninger, som Danmarks økonomi- og erhvervsminster Bendt Bendtsen (K) har gennemført for at lette små virksomheders adgang til risikovilig kapital.

Europa-Kommissionen har indledt en undersøgelse efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, som handler om regler for statsstøtte.

Danmark har blandt andet planer om at indføre støtte til visse investorer til køb af aktier, der handles på alternative markedspladser, som bl.a. First North.

"Kommissionen mener, at foranstaltningen vil kunne give anledning til uforholdsmæssigt store handels- og konkurrencefordrejninger på EU's indre marked, og nærer tvivl om, hvorvidt ordningen tager sigte på at afhjælpe et reelt markedssvigt," skriver kommissionen om sin mistanke, der nu skal undersøges.

Det er specielt den nye minibørs, First North, der risikerer at måtte lide under EU-Kommissionens behandling af de danske regler.

First North har ellers haft stor succes med en række nynoteringer, altså at en del forholdsvis umodne selskaber har valgt at lade sig børsnotere, men likviditeten i aktierne er svag. Altså handles de ikke særligt ofte, sammenlignet med aktierne på den store børs, hvilket kan få investorer til at holde sig væk, fordi de godt vil være sikre på, at de kan sælge en aktie hurtigt igen, hvis de ønsker det.

Og det er netop de institutionelle investorer, bl.a. pensionskasser, der har svigtet First North, hvorfor likviditeten er svag. De har kun i et særdeles begrænset omfang købt aktier på First North, måske fordi de netop venter på de nye skatteregler, der gør det attraktivt for dem at placere penge i First North-aktier.

Og med EU-Kommissionens udmelding i dag kan det ende med et benspænd for de nye skatteregler, hvilket i sin yderste konsekvens kan betyde, at pensionskasserne slet ikke vil finde det interessanty at investere i First North-selskaber.

Det vil være et voldsomt slag mod hele regeringens iværksætter-politik, der bl.a. handler om et mere effektivt marked for risikovillig kapital - altså at iværksætterne kan rejse penge til deres projekter uden de store sværdslag.

Kommissionen skriver videre, at ordningen vil kunne fortrænge andre investorer fra markedet, og derfor ikke vil være det mest passende og forholdsmæssige instrument til at opnå det planlagte mål.

EU's konkurrencekommissær Neelie Kroes har udtalt, at målene for den foreslåede ordning er rigtige, men at det er vigtigt at sikre sig, at negative virkninger af ordningen bliver opvejet af de positive.

En af hjørnestenene i Bendt Bendtsens plan er, at visse institutionelle investorer får et mere favorabelt beskatningsgrundlag for deres investeringer i aktier, som handles på alternative markeder.

Det betyder, at de får et fradrag i pensionsbeskatningsgrundlaget på 5 procent af værdien af de aktier, der handles på de alternative markedspladser i perioden indtil 2008.

Det maksimale fradragsberettigede beløb kan dog ikke overstige 0,05 procent af den institutionelle investors samlede aktiver, og ordningen har et samlet budget på omkring 75 mio. kr.

Kommissionen er i tvivl om "foranstaltningens egnethed, tilskyndelseseffekt og nødvendighed såvel som mulige negative effekter, navnlig om foranstaltningen vil resultere i en fortrængning af andre investorer eller andre aktiemarkeder, som handler med samme segment af virksomheder."