EU indleder undersøgelse af statsstøtte til Vestjysk Bank

EU-Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, om støtte ydet af Danmark til Vestjysk Bank er forenelig med EU's statsstøtteregler.

Foto: Johan Gadegaard.
Læs mere
Fold sammen

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse fredag middag, og Vestjysk Bank har efterfølgende udsendt sin egen meddelelse om undersøgelsen.

Kommissionen vil navnlig undersøge, om Vestjysk Banks omstruktureringsplan vil genoprette bankens langsigtede rentabilitet uden samtidig at fordreje konkurrencen urimeligt.

Tilbage i april 2012 godkendte Kommissionen op til 8941 mio. kroner i midlertidig statsstøtte til Vestjysk Bank, indtil der var indsendt en passende omstruktureringsplan for Vestjysk Bank.

Danmark har indsendt en foreløbig omstruktureringsplan for Vestjysk Bank, der senest blev ændret i juni 2015. Kommissionen vil vurdere planen på grundlag af de regler for statsstøtte til banker under finanskrisen, der var gældende i 2012, da støtten blev ydet.

- Kommissionen er på nuværende tidspunkt bekymret for, om omstruktureringsplanen vil være tilstrækkelig til at sikre genoprettelse af bankens langsigtede rentabilitet. Kommissionen vil også vurdere, om banken og dens ejere bidrog tilstrækkeligt til omstruktureringsomkostningerne, og om der er truffet passende foranstaltninger for at minimere den konkurrencefordrejning, som statsstøtten har forårsaget, skriver EU-Kommissionen i meddelelsen.

Kommissionen vil nu gennemføre en nærmere undersøgelse for at afdække, om bekymringen er berettiget. Undersøgelsen giver også andre interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger til de vurderede foranstaltninger, uden at det foregriber sagens udfald, lyder det fra EU-Kommissionen.

Vestjysk Bank oplyser, at den via Erhvervs- og Vækstministeriet har været i løbende dialog med EU-Kommissionen om statsstøtten.

Den udgjorde i alt 7142 mio. kr. og omfattede en kapitalforhøjelse, hvor staten deltog med 167 mio. kr., en lettelse af den solvensmæssige kapitalbelastning gennem salg af sektoraktier for 175 mio. kr. samt garantistillelse for 6.800 mio. kr.

Garantierne blev tilbagebetalt i starten af 2015, halvandet år før ordinært udløb, oplyser Vestjysk Bank.