EU-domstol fastholder gigantbøde til Lundbeck

Medicinalselskabet Lundbeck slipper ikke for en kæmpe bøde på 700 mio. kr., da EU-domstolen i Luxembourg torsdag eftermiddag afviste Lundbecks anke. Den langstrakte sag handler om, at Lundbeck skulle have betalt konkurrenter for at holde sig væk fra markedet for antidepressiver.

Foto: ERIK REFNER. Kåre Schultz, topchef Lundbeck.
Læs mere
Fold sammen

Lundbeck har gjort sig skyldig i at fifle med konkurrencen på markedet for antidepressiver ved at betale fire kopikonkurrenter for at holde sig på sidelinjen. Det har EU-domstolen netop slået fast igen torsdag eftermiddag.

I juni 2013 kom EU-Kommissionen frem til samme konklusion og tildelte dengang Lundbeck en bøde på 700 mio. kr.

Den betalte selskabet senere samme år – på trods af at medicinalkoncernen få måneder efter domsafsigelsen valgte at anke i håb om helt at få annulleret bøden eller som minimum at få den sat ned. Det håb er dog foreløbig blevet slukket, da EU-Domstolen besluttede sig for støtte EU-Kommissionens afgørelse.

Det danske medicinalselskab har hele vejen igennem det langstrakte sagsforløb bedyret sin uskyld. Kort før dagens dom i Luxembourg afviste Lundbeck-topchef, Kåre Schultz, som altså nu har arvet den gamle sag, endnu engang, at det danske medicinalselskab skulle have brudt loven.

»Vi mener stadig ikke, at vi har gjort noget forkert,« sagde Kåre Schultz få timer før torsdagens afgørelse i Luxembourg.

Kåre Schultz' umiddelbare vurdering forud for dommen var, at det er sandsynligt, at Lundbeck vil anke sagen igen, hvis selskabet ikke fik medhold. Lundbeck har godt to måneder til at anke dommen.

Lundbeck skriver i en fondsbørsmeddelelse kort efter dommen, at selskabet er skuffet over EU-domstolens konklusion.

»Lundbeck er stærkt uenig i Kommissionens afgørelse samt i Rettens dom. Lundbecks aftaler begrænsede ikke konkurrencen, og aftalerne gik ikke videre end den beskyttelse, som allerede var fastlagt af samfundet via Lundbecks patentrettigheder,« skriver Lundbeck i meddelelsen.

Ifølge EU-Kommissionen skulle Lundbeck i 2002-2003 have betalt omkring en halv mia. kr. til fire kopiproducenter, der som modydelse afstod fra at sælge kopier af Lundbecks populære medicinalprodukt Cipramil i Europa. Lundbeck skulle ifølge anklagen have betalt kopiselskaberne et beløb, som skulle svare til den indtægt, de kunne forvente at tjene på salget af deres generiske versioner af Lundbecks antidepressiv.

For kopiselskaberne havde manøvren ifølge EU-Kommissionen den fordel, at de fik penge i kassen samtidig med, at selskaberne undgik en udmarvende patentstrid med Lundbeck. Det danske medicinalselskabs patent på Cipramil udløb nemlig først i 2003.

Lundbeck har undervejs i den juridiske fejde med EU-Kommissionen hævdet, at Kommissionens afgørelse fra 2013 indeholdt flere alvorlige juridiske og faktuelle fejl. Det danske medicinalselskab har samtidig beskyldt EU-Kommissionen for at have misforstået konkurrencereglerne på området.

I torsdagens afgørelse vurderer EU-domstolen dog, at EU-Kommissionen har handlet helt korrekt, da retten mener, at »de omtvistede aftaler udgjorde en konkurrencebegrænsning«.

Domstolen mener grundlæggende, at Lundbeck har været med til at skabe et kartel, der havde til formål at forsinke markedsføringen af kopiversionerne af det danske selskabs antidepressiv.

De fire kopiproducenter har samlet fået pålagt en bøde på omkring 390 mio. kr. for deres rolle i sagen.