EU-bombe under dansk storbank

Hele redningen af FIH Erhvervsbank i Bankpakke 5 kan være i strid med EUs regler for statsstøtte, lyder det i rapport fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen sætter alvorlige spørgsmålstegn overflytningen af nødlidende lån fra FIH til Finansiel Stabilitet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

En særdeles stram spændetrøje fra EU-Kommissionen i form af konkurrencebegrænsninger er på vej ned over FIH Erhvervsbank. Situationen kan ligeledes blive en alvorlig bet for de politikere, som besluttede sig for at hjælpe den pressede bank i Bankpakke 5.

EU-Kommissionen sætter nemlig alvorligt spørgsmålstegn ved hele lovligheden af en manøvre, hvor FIH flyttede nødlidende ejendomslån fra banken over i Finansiel Stabilitet.     EU-Kommissionen har helt usædvanligt set med danske øjne besluttet sig for at indlede en grundig konkurrenceundersøgelse af FIH-modellen. Det sker samtidig med, at FIH er særdeles aggressive med stærke priser på indlån til kunderne via deres internetbank.

Det er en lang række punkter, som Kommissionen stiller sig tvivlende over for. Embedsmændene er for eksempel i tvivl om, hvorvidt FIH og dens aktionærerne, bl.a. ATP og PFA, tilstrækkeligt bidrager til løsningen, ligesom Kommissionen stiller sig tvivlende overfor, om statsstøtten er holdt på et minimum.

Kritikken rettes mod den danske stat, fordi netop rekonstruktionen af FIH blev vedtaget af et bredt flertal af Folketinget som en del af den såkaldte Bankpakke 5 – også kaldet »Udviklingspakken«:

»Det er tvivlsomt, om de foranstaltninger foreslået af Danmark er tilstrækkelige for at imødegå forstyrrelsen af konkurrencen som følge af statsstøtten til FIH,« skriver EU-Kommissionen i en rapport, der blev udsendt til høring i november.

I denne høringsfase, der sluttede kort før jul, kunne virksomheder i hele Europa melde sig, hvis de var utilfredse med FIH-modellen.

Kommissionen har ikke ønsket at oplyse, om nogen har meldt sig som kritikere af modellen.

Det er FIH-direktør Bjarne Graven Larsen heller ikke orienteret om. Han håber nu, at banken i en kommende forhandling med Kommissionen kan slippe for yderligere tiltale, hvis man overholder en række krav:

»På den ene side skal banken være levedygtig, men på den anden side må den heller ikke være så levedygtig, at den kan udkonkurrere de andre banker. Så det forventer jeg, at vi bliver. Men det bliver heller ikke gratis.«

Bjarne Graven Larsen regner med, at de væsentligste begrænsninger bliver, at det bliver forbudt for FIH at købe andre banker over en vis størrelse, at udbetale udbytte og at man heller ikke må tilbyde alt for stærke renter til kunderne for på den måde at presse andre banker.

Henrik Bjerre Nielsen, adm. direktør i Finansiel Stabilitet, oplyser:

»Vi er opmærksomme på, at undersøgelsen er i gang, men vi er ikke i stand til at kommentere på det på nuværende tidspunkt, fordi der ikke foreligger nogen konklusion af undersøgelsen.«