EU afblæser dansk TV-krise

Efter lang tids uvished ser det omsider ud til, at man kan ånde lettet op i Kulturministeriet.

En skeptisk EU-Kommissionen vil efter alt at dømme sige god for den danske model for digitalisering af tv-signalerne fra landets sendemaster. Dermed afblæses en lurende TV-krise, der i yderste konsekvens kan betyde sort skærm for en stor del af befolkningen.

Formand for Radio- og TV-nævnet, Christian Scherfig, bekræfter overfor Business.dk, at han netop har modtaget en forhåndstilkendegivelse på, at Kommissionens indsigelse mod den danske TV-model frafaldes.

”Nu skal det bare ekspederes af Kommissionen, og jeg forventer, at den officielle meddelelse kommer først i det nye år og i god tid inden fristen for ansøgningerne,” siger Christian Scherfig med henvisning til udbuddet af rollen som såkaldt gatekeeper på det nye digitale sendenet, der går i luften i efteråret 2009.

Til den tid slukker det analoge signal fra landets sendemaster, hvorefter en uafhængig aktør – gatekeeperne -på kommercielle vilkår skal drive en ny digital platform i konkurrence med kabel-, satellit-, og bredbånds-TV.

Risiko for sort skærm

EU-Kommissionen har imidlertid stillet spørgsmålstegn ved, at en enkelt aktør får 12-års monopol på at administrere den nye platform. Et spørgsmålstegn, der har truet med at lægge en bombe under udbudsprocessen, der har ansøgningsfrist 4. februar.

”Det er meget glædeligt, at det ser ud som om, der kommer en løsning nu, da vi ellers kunne blive tvunget til at overveje at udskyde processen. Det er tvivlsomt, om der er nogen, der vil byde, når der er tvivl om forudsætningerne,” siger Christian Scherfig.

En udskydelse af udbudsprocessen vil lægge endnu mere pres på den tidsplan for opbygningen af det nye digitale sendenet, der allerede er under hårdt pres. Det ville i sidste ende kunne medføre sort skærm, når det analoge signal slukker 1. november 2009.

I Sverige er man i øjeblikket ved at åbne op for flere administratorer af det jordbaserede digitale sendenet efter massivt pres fra netop EU-Kommissionen.