Ethanol kan halvere benzinforbrug

Novozymes vurderer, at det er realistisk at erstatte halvdelen af den mængde benzin, der bruges i dag på globalt plan i transportsektoren, med bioethanol. Det giver en enorm mulighed for verdens førende producent af enzymer til biobenzin.

På enkelte danske benzinstationer kan man få benzin tilsat bio-ethanol. Men ifølge Novozymes vil det marked udvikle sig enormt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Juhl
Tendensen er ikke til at tage fejl af. I kampen for at redde verden fra overophedning på grund af øget udslip af CO2 forsøger regeringerne i USA, Kina og Brasilien – og nu også EU-landene – at få bilisterne til at køre på bioethanol.

Det er et miljøvenligt, biologisk nedbrydeligt brændstof, der helt eller delvist kan erstatte traditionel benzin. Boomet for den alternative benzin vækker jubel hos Novozymes. Den danske koncern er flagskibet og verdens førende i produktion og udvikling af enzymer til fremstilling af bioethanol, primært til biler.

»Vores bedste bud er, at man globalt kan komme op på at erstatte halvdelen af den mængde benzin, der bliver brugt i dag i transportsektoren, med ethanol,« siger selskabets marketingdirektør Poul Ruben Andersen.

Forudsætningen er, at man stadigvæk kan brødføde hele verdens befolkning og samtidig bruge biomasse og plantemateriale til biobenzin. I 2006 blev der på globalt plan produceret 40 milliarder liter bioethanol. Det svarer kun til et par procent af verdens forbrug af brændstof. Derfor ligger der et enormt potentiale for Novozymes og den nærmeste konkurrent, Danisco – og deres kunder, ethanolproducenterne,

Novozymes, der står ekstremt stærkt i USA, har en global markedsandel på over 50 procent på enzymer til biobenzin, mens Danisco har omkring 20 procents andel.

Boom i USA
I dag har verdens førende bioethanol-land, USA, 115 raffinaderier og produktionsanlæg i drift. Og byggeri af 79 nye fabrikker eller udvidelser af eksisterende fabrikker er i gang, viser tal fra brancheorganisationen for de amerikanske ethanolproducenter. Hertil kommer, at mindst 200 projekter er i støbeskeen, men ikke alle projekter ventes gennemført.

»Hvis alle 79 nye amerikanske ethanolfabrikker og fabriksudvidelser er færdige til tiden, kan den årlige produktionskapacitet i USA fordobles inden for de næste halvandet år til 48 milliarder liter,« siger marketingdirektør Poul Ruben Andersen.

Han siger, at tallene blev bekræftet i sidste uge på en ethanol-verdenskongres med 5.000 deltagere, der blev afholdt i USA.

Ved at tilsætte enzymer til majs, hvede og sukker omdannes landbrugsafgrøderne til sprit/flydende brændstof. 1.generations ethanol er i dag en meget stor industri i USA. Det næste skridt bliver, at 2.generations bioethanol produceres af affald fra landbruget, f.eks. majsstrå, halm fra hvede og træflis. De første kommercielle 2.generationsanlæg ventes i drift inden for et par år eller mere.

Da Novozymes er stor aktør, besluttede præsident Bush at offentliggøre sit energifremstød på Novozymes fabrik i USA i slutningen af februar i år. Med sloganet »20 in 10« er det den amerikanske regerings mål, at 20 procent af brændstoffet i biler i USA om 10 år skal komme fra biobrændstof. Et mål, som kun kan nås, hvis det kan lade sig gøre at producere 2.generations ethanol af landbrugsaffald. Indtil nu er der skabt 165.000 nye job i USA i kølvandet på boomet for biobrændstof.

Danmark halter bagefter
Statsminister Anders Fogh Rasmussen er knap så ambitiøs på Danmarks vegne. Al benzin og diesel skal fra næste år indeholde godt to procent biobrændstof. Fra 2009 stiger den grønne andel til tre procent og fra 2010 til 5,75 procent, ifølge en netop fremlagt plan. Regeringens beslutning om ved lov at indføre tvungen iblanding af biobrændstof er dog et gennembrud.

Danmark og Grækenland er de eneste lande i EU, hvor biobrændstof ikke favoriseres på bekostning af almindeligt brændstof via tvungen iblanding eller lavere afgifter. Fra 2020 er det Fogh Rasmussens mål, at ti procent af brændstoffet til biler skal være biobrændstof.