Ét af Danmarks klogeste hoveder får en forskerpris på 744.000 kr.

Professor Frank Møller Aarestrup fra DTU har fået Nils Foss Excellence Prisen 2017 på 750.000 kr., der er én af verdens største priser inden for fødevareforskning. Hvis vi ønsker at forbedre sikkerheden i de fødevarer, vi spiser, er vi nødt til at få gjort noget ved det i de lande, hvor fødevarerne bliver produceret, mener superforskeren.

Foto: Lisbeth Wichmand Nielsen.
Læs mere
Fold sammen

99 procent af det, vi danskere bliver syge af, kommer fra andre lande. Derfor er vi er nødt til at indse, at vi er en del af verden. Vi rejser rigtig meget, og vi handler meget over grænserne. De fleste af de fødevarer vi spiser i dag, kommer fra andre lande.

Så hvis vi ønsker at forbedre fødevaresikkerheden er der ingen vej uden om. Vi er vi nødt til at tage ud, hvor fødevarerne bliver produceret og gøre noget ved det der.

Det mener professor Frank Møller Aarestrup, 51 år, fra DTU Fødevareinstituttet, der netop har modtaget Nils Foss Excellence Prisen 2017 på 100.000 euro eller 744.000 kr.

Prisen er en af de største priser i verden inden for fødevareforskning.

Frank Møller Aarestrup har har ved en højtidelighed på virksomheden Foss i Hillerød fået prisen for sin banebrydende forskning inden for antibiotikaresistens. Det er forskning, der har direkte indvirkning på den globale fødevaresikkerhed og sundhed.

Professoren, der regnes for en af Danmarks bedste forskere, fokuserer både på sundhed for mennesker i husdyr i sin forskning. Det gør han på DTU Fødevareinstituttet, hvor han bl.a. graver ned i de sundhedsmæssige konsekvenser af, at bakterier i dyr og fødevarer i stigende grad er modstandsdygtige mod antibiotika.

Han mener, at bakteriers stigende modstandsdygtighed mod den medicin, vi bruger til behandling, er en af tidens største medicinske udfordringer. Han forsker især i sammenhænge mellem anvendelse af antibiotika til dyr og de sundhedsmæssige konsekvenser, det har for sundhed for mennesker.

Frank Møller Aarestrup har kortlægt, at brugen af antibiotika til husdyrdyr har konsekvenser både økonomisk og sundhedsmæssigt, og at der kan gøre noget det i landbrugets produktion af ved det ved at reducere mængden af antibiotika til bl.a. kvæg og svin, uden at det har konsekvenser for fødevareproduktionen.

Frank Aarestrup har i sin forskning påvist, at der foregår en global spredning af resistente bakterier i forbindelse med, at folk rejser, rejser og international handel med fødevarer. Hans forskning er med til at sætte den internationale standarder for bl.a. påvisning og global overvågning af global spredning af antibiotikaresistente bakterier. Det har fået indflydelse på, hvordan man anvender antibiotika og kontrollerer antibiotikaresistente bakterier verden over.

Frank Møller Aarestrup har siden 1995 ledet antibiotikaresistensgruppen på DTU Fødevareinstituttet, og er ansvarlig den såkaldte monitoreringen af antibiotikaresistens blandt dyr i Danmark.

Det startede med, at han i laboratoriet med at undersøge bakterier i yverbetændelse hos køer, og det har ført til forskning inden for resistente bakterier og spredning af infektionssygdomme på globalt plan.

»Jeg har fået en erkendelse af, at alt hænger sammen på tværs. En bakterie er ligeglad om den er på et menneske eller et dyr. Bakterier respekterer ikke grænser. De løber ikke rundt med et pas,« siger Frank M. Aarestrup.

Adjunkt Kristian Holst Laursen modtog Nils Foss Talent Prisen 2017 på 10.000 euro eller 74.000 kr. for at udvikle nye metoder til at sikre mest mulig næring til planter, så at vi får bedre fødevarer og en mere bæredygtig planteproduktion.

Kristian Holst Laursen, 39 år, er adjunkt ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, ph.d. i planteernæring og analytisk kemi og har en baggrund som agronom.

Han har opfundet en metode til at måle mangel på mangan i planter. Det har ført til etablering af firmaet NutriNostica, og nu bliver metoden brugt i mere end 10 lande. I dag forsker Kristian Holst Laursen bl.a. i hvordan forsyningen af næringsstoffer fra forskellige gødningstyper på virker plantes kemiske sammensætning og kvalitet.

»Det handler om at opnå et maksimalt høstudbytte med mindst muligt gødning, uden at gå på kompromis med fødevarekvaliteten – at udnytte ressourcerne så effektivt og bæredygtigt som muligt«,« siger prismodtageren.