Esben Lunde Larsen vil halvere antallet af love på miljø- og fødevareområdet

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterer nu et forslag til en ny lovstruktur. Han bakker op om et ekspertpanel, der foreslår, at antallet af love inden for miljø- og fødevareområder bliver skåret ned fra 95 til 43.

Foto: Sarah Christine Nørgaard. Arkivfoto: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterer nu et forslag til en ny lovstruktur. Han bakker op om et ekspertpanel, der foreslår, at antallet af love inden for miljø- og fødevareområder bliver skåret ned fra 95 til 43.
Læs mere
Fold sammen

Det skal være lettere for danskerne at få styr på, hvad de må og ikke må på miljø- og fødevareområdet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) præsenterer i dag et forslag til en mere enkel og klar struktur for lovgivningen. Den har fået navnet »Lovkompasset«.

Forslaget er udarbejdet af et ekspertpanel nedsat af ministeren. Panelet, der har Folketingets Ombudsmand, Jens Møller, som formand, lægger op til, at antallet af miljø- og fødevarelove bør reduceres fra 95 til 43.

»Vi skal have gjort lovgivningen mere enkel for danskerne. Derfor vil jeg nu se på ekspertpanelets anbefalinger,« siger Esben Lunde Larsen.

Ekspertpanelet anbefaler, at der bliver gennemført en grundlæggende forenkling og modernisering af især miljølovgivningen. En ny miljøforvaltningslov skal samle og ensarte sagsbehandlings- og klageregler på området.

Ifølge eksperterne vil loven kunne få vidtrækkende betydning for sagsbehandlingen til gavn for borgere, virksomheder og myndigheder, bl.a. ved at højne kvaliteten af afgørelserne på det miljøretlige område.

En af anbefalingerne er at forenkle naturområdet. Her lægger panelet op til en ny natur- og biodiversitetslov, der erstatter op til otte love.

Dansk Industri, DI, og organisationens medlemsvirksomheder har mange forskellige interessser i mange forskellige love. Organisationen ser gerne, at der f.eks. bliver kigget på, hvordan man kan samle forskellige love omkring miljøforvaltning for virksomheder og landbrug.

»Den væsentligste fordel ved forslaget af forenkling og sammenskrivning af lovene er, at vi får lejlighed til at se på tværs af de mange love, der findes. I dag er der forskellige klageregler i forskellig lovgivning på miljøområdet. Og det giver nok ikke så meget mening længere, at de er så forskellige,« siger miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard.

Danmark har på miljøområdet over 100 år gamle love og lovgivning fra sidste år, som lever side om side.

»Meget af den danske affaldslovgivning er fra starten af 1990erne. Og det er måske ikke så smart, når vi har en helt anden situation i dag,« siger Karin Klitgaard.

Hun roser ministeren for at lægge op til en mere forenklet lovstruktur og for de administrative forenklinger, der allerede er gennemført.

I landbrugets brancheorganisation, Landbrug & Fødevarer, er der ligeledes ros til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen for forslaget fra ekspertudvalget, der har opbakning fra ministeriet.

»Det er rigtig godt at se, at ministeriet vil luge ud i unødvendige regler og mindske bureaukratiet i miljølovgivningen. Det er et af de væsentligste rammevilkår for fødevareklyngen og har stor betydning for vores konkurrenceevne. Vi håber også, at det vil kunne mærkes i form af kortere sagsbehandlingstider,« siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Den nye natur- og biodiversitetslov skal sikre en sammentænkning af reglerne om benyttelse af naturen som ressource, beskyttelse af naturen og offentlighedens adgang til naturen. Natur- og biodiversitetsloven skal bl.a. erstatte Naturbeskyttelsesloven, Jagt- og Vildtforvaltningsloven og Skovloven.

Friluftsrådet, der repræsenterer 85 friluftsforeninger, bakker også op om miljø- og fødevareministerens initiativ.

»Vi har ros til ministeren for at tage fat på arbejdet med en reform af lovgivningen. Som det ser ud i dag, minder det mest af alt om et kludetæppe, der er vanskeligt både at overskue og administrere,« siger Lars Mortensen, formand i Friluftsrådet.

Ud over Folketingets Ombudsmand, Jens Møller, er bl.a. professorerne Helle Tegner Anker og Peter Pagh, Københavns Universitet, og professor Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, medlemmer af ekspertpanelet.

Forslaget fra ekspertudvalget bliver sendt i høring indtil slutningen af februar. Arbejdet er så omfattende, at det vil tage en årrække at gennemføre de nye love. Det mener eksperterne, som DI er enig med.

»Sverige har været gennem lignende proces. Det tog omkring ti år at gennemføre en sådan lovgivning,« siger DIs miljøpolitiske chef, Karin Klitgaard.