Erstatningskrav truer efter Grand Prix-skandale

Erhvervsstyrelsen er tæt på at træffe afgørelse om, hvorvidt tidligere og nuværende medlemmer af direktion og bestyrelse i Fonden Wonderful Copenhagen skal pålægges erstatnings- og/eller straffeansvar for budget­skandalen ved Melodi Grand Prix 2014.

Halvandet år efter Melodi Grand Prixet i København i maj 2014 er der endnu ikke taget stilling til, hvor ansvaret for arrangementets million­underskud skal placeres. Foto: Bax Lindhardt Fold sammen
Læs mere

Vinderen af Melodi Grand Prix 2014, Conchita Wurst, er nok den person, de fleste danskere husker fra begivenheden, som blev afviklet i København hen over en weekend i maj. Men en række tidligere og nuværende medlemmer af ledelsen i Wonderful Copenhagen (WoCo) vil formentlig helst glemme alt om den skæggede dame (som var en mand) fra Østrig. Meget tyder nemlig på, at nogle af dem risikerer at få en erstatningssag eller sågar en straffesag på halsen.

Godt halvandet år efter, at Conchita Wurst sang den sidste strofe i vindersangen »Rise Like a Phoenix«, er Erhvervsstyrelsen på trapperne med en afgørelse, som skal placere ansvaret for arrangementets fejlslagne økonomi, der delvist var finansieret af skatte­kroner. Fonden Wonderful Copenhagen stod sammen med DR for at afvikle grandprixet, og ifølge Berlingskes oplysninger kan tidligere eller nuværende medlemmer af bestyrelse og direktion blive holdt ansvarlige for milliontabet i forbindelse med afviklingen af arrangementet.

WoCo underlagt skærpet tilsyn

Kernen i sagen er et bestyrelsesmøde i juni 2014, hvor bestyrelsen forpligtede sig til at dække tabet på et tocifret millionbeløb på arrangementet – penge, som DR havde lagt ud på vegne af WoCos datterselskab, som stod for grandprix-projektet.

Wonderful Copenhagen har status som erhvervsdrivende fond og har siden det ulyksalige melodigrandprix været endevendt af tilsynsmyndigheden for fonde, Erhvervsstyrelsen. I december 2014 kom der så en foreløbig afgørelse fra styrelsen, som fandt det »yderst kritisabelt«, at WoCos ledelse ikke spurgte fondsmyndigheden om lov til at kaste sig ud i de risikable økonomiske dispositioner. Ifølge lov om erhvervsdrivende fonde har fonde nemlig pligt til at indhente myndighedernes samtykke til den slags.

Erhvervsstyrelsen overvejede på det tidspunkt at fyre et eller flere medlemmer af WoCos bestyrelse, men fondens nye bestyrelsesformand, Peter Højland, havde allerede sat en proces i gang, der skulle forbedre ledelsen af fonden og genoprette driften. Ledelsen i WoCo måtte dog efterfølgende lide den tort at blive underlagt skærpet tilsyn af Erhvervsstyrelsen, hvor WoCo blandt andet skulle rapportere hvert kvartal til styrelsen om sine dispositioner.

I afgørelsen fra december 2014 rejste Erhvervsstyrelsen spørgsmålet om eventuelle erstatnings- og/eller straffesager mod »et eller flere nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører i fonden eller dets datterselskab«. Styrelsen var ikke afklaret og bad derfor om en ekstern vurdering, som skulle omfatte de bestyrelsesmedlemmer og direktører, som havde været en del af beslutningen om og gennemførelsen af melodigrandprixet i 2014 i København.

Uenighed om advokatrapport

Wonderful Copenhagen med bestyrelsesformand Peter Højland i spidsen besluttede at lade WoCos eget mangeårige advokatfirma Lett Advokater undersøge forløbet og vurdere, om der skulle placeres et formelt ansvar. Letts undersøgelse var færdig i sommer, og den frikendte såvel direktion som ledelse for ansvar.

Men Erhvervsstyrelsen var ikke tilfreds med rapporten, selv om den var verificeret af en uafhængig advokat fra et andet af Københavns store advokatfirmaer, Bruun & Hjejle. Styrelsen bestilte derfor sin egen under­søgelse hos statens advokat, Kammeradvokaten.

Den undersøgelse er efter alt at dømme nu færdig, og det er på basis af den, at Erhvervstyrelsen ifølge Berlingskes oplysninger vil melde ud og formentlig placere et ansvar måske allerede i denne uge eller næste uge.

Ifølge et brev af 3. december 2015 fra Erhvervsstyrelsen til tidligere medlemmer af WoCos bestyrelse, som Berlingske har fået aktindsigt i, er processen, at styrelsen udfærdiger en såkaldt agterskrivelse, som sendes i høring hos fondens tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktør samt den nuværende bestyrelse. Der bliver så fastsat en høringsperiode for bemærkninger, hvorefter styrelsen vil træffe afgørelse i sagen.