Erria med blodrødt regnskab efter nedskrivninger

Rederiet Erria nedskriver værdien af sine skibe og underskriver hensigtserklæring om joint-venture med et internationalt tankskibsrederi.

Det skriver rederiet i halvårsregnaskabet, der på grund af nedskrivninger kommer ud med blodrøde tal.

- Rederiet har udarbejdet nedskrivningstests med baggrund i de i markedet nu kendte forudsætninger for at få teoretiske skibsvurderinger, der tager hensyn til de nuværende markedsforhold. Disse nedskrivningstests har medført, at Rederiet har vurderet den nuværende værdiforringelse til at være i størrelsesordenen 90 mio. kr.

Rederiet har i modsætning til flere andre rederier vurderet værdiforringelsen til at være af varig karakter, hvorfor værdiforringelsen er indarbejdet i delårsrapporten med en resultateffekt på minus 90,7 mio. kr. ved udgangen af juni, oplyses det i regnskabet.

Efter nedskrivninger blev driftsresultat for Erria et underskud på 190,7 mio. kr. mod et overskud på 11 mio. kr. i første halvår sidste år.

For andet halvår 2009 ventes et EBIT-resultat på niveau med første halvår før nedskrivningerne og før provenu ved etablering af et nyt joint-venture.

Erria har netop underskrevet en hensigtserklæring med en international koncern, der ejer et antal kemikalietankskibe og havneterminaler, om at denne køber sig ind i et nyt Erria datterselskab inden udgangen af 2009.

- Den positive likviditetsmæssige virkning for Erria A/S vil i 2009 ligge i niveauet 40 mio. kr., oplyser Erria.

Det nye datterselskab (Joint-Venture) bliver ejet 50 pct. af Erria A/S og 50 pct. af den nye partner. Erria tilfører sin nuværende shipmanagement organisation: Commercial Management, Technical Management og Consulting, oplyser Erria.

RB-Børsen