Erhvervslivets vagthund strammer grebet om hvidvask

Erhvervsstyrelsen har styrket indsatsen over for hvidvask, hvilket i 2015 førte til 14 anmeldelser. Ifølge styrelsens direktør, Betina Hagerup, er det en bevidst strategi at slå hårdt ned der, hvor der er noget at komme efter.

Betina Hagerup vil bruge pengene dér, hvor der er noget at komme efter. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

I februar blev en far og hans søn hver idømt seks års fængsel, mens selskabet bag det vekselkontor, hvor de arbejdede, blev idømt en bøde på 92 mio. kroner. Dommen er anket til Østre Landsret. Sagen er en ud af 15, som Erhvervsstyrelsen har sendt videre til Bagmandspolitiet (SØIK) på baggrund af en markant oprustning af området for hvidvask.

I en ny rapport, som Erhvervsstyrelsen offentliggør mandag, fremgår det, at Erhvervsstyrelsen har øget indsatsen over for overtrædelse af hvidvaskloven betydeligt. Styrelsen har i 2015 gennemført 150 tilsyn hos virksomheder og personer omfattet af loven, hvilket førte til et eller flere påbud i 90 procent af sagerne og altså 15 politianmeldelser i perioden frem til marts 2016. Til sammenligning blev der i 2014 gennemført 13 tilsyn, mens styrelsen i 2013 og 2012 gennemførte henholdsvis 28 og 41 tilsyn.

Påbuddene omfatter ifølge Erhvervsstyrelsens rapport »mangende opmærksomhed omkring kunder og deres aktiviteter, utilstrækkelig legitimering af kunder, manglende opbevaring af oplysninger, manglende underretning af mistænkelige forhold til Bagmandspolitiet og utilstrækkelige retningslinjer«.

Øget indsats

Erhvervsstyrelsens styrkede indsats mod hvidvask er sat i værk på baggrund af en den såkaldte »skattelypakke«, der blev vedtaget af regeringen i december 2014. Ifølge Erhvervsstyrelsens direktør, Betina Hagerup, er det en bevidst strategi at tilpasse indsatsen og slå ned netop der, hvor der er størst behov for det.

»På et tidspunkt kunne vi se, den var helt galt med vekselbureauerne, og så øgede vi tilsynet inden for det specifikke område,« siger Betina Hagerup.

Det seneste år har både Erhvervsstyrelsen og Bagmandspolitiet dermed haft ekstra fokus på særligt vekselkontorer, hvor man har oplevet mangel på indberetninger om hvidvask fra virksomhederne. Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling, for eksempel penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem for eksempel underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

Mens bankerne årligt sender flere tusinde indberetninger om mistænkelige transaktioner til en særlig afdeling for hvidvask hos Bagmandspolitiet, kommer der et markant mindre antal fra vekselkontorerne, og Bagmandspolitiet har tidligere udtalt, at vekselkontorerne er et svagt led i kæden, når det gælder om at hindre hvidvask.

En håndfuld specialister

Den øgede bevilling, som er tildelt Erhvervsstyrelsen inden for området har givet mulighed for at ansætte en håndfuld nye medarbejdere, som altså har gjort det muligt at nå bredere ud i tilsynsarbejdet. Der er umiddelbart ikke planer om at styrke indsatsen yderligere specifikt inden for hvidvask i 2016, men Betina Hagerup fremhæver gang på gang den »risikobaserede tilgang« hun og styrelsen arbejde med.

»Vi kunne sagtens vælge 400 virksomheder ud, men hvis vi så kun havde en træfsikkerhed på 50 procent, så synes jeg ikke, det var nogen succes,« siger Betina Hagerup og tilføjer, at det ikke er et mål i sig selv, at alle skal politianmeldes.

I første omgang giver Erhvervsstyrelsen et påbud om at rette op på forholdet, når en virksomhed har overtrådt en bestemmelse i hvidvaskloven. Sker det ikke, har styrelsen mulighed for at indgive en politianmeldelse.

»Vi har det udgangspunkt, at det er ærlige mennesker, der driver virksomheder i Danmark. Jeg mener, man skal have en risikobaseret tilgang, så man slår hårdt ned der, hvor der er noget at komme efter,« siger hun.

Masser af opgaver

11,5 millioner lækkede dokumenter afslørede for nylig, at der er rigeligt at tage fat på inden for det økonomisk kriminalitet. Panama Papers-sagen gjorde det klart, at kriminelle skyr alverdens grænser, og står det til Betina Hagerup er der da også brug for om ikke at samarbejde på tværs af landegrænser så i det mindste arbejde på tværs af afdelinger og områder for at ramme erhvervslivets brodne kar.

»Det var nemmere i gamle dag, hvor verden var mere statisk og forudsigelig. I dag er man nødt til arbejde på tværs både internt i styrelsen og i forhold til andre myndigheder. Det er nødvendigt, hvis man skal styrke kontrollen,« siger Betina Hagerup.