Erhvervslivet slipper for nye klimaafgifter

Der er hård kritik til regeringen for at lade erhvervslivet slippe for nye afgifter i sin nye klimaplan.

»Vi går primært efter de virkemidler, der både giver gevinst for klimaet, miljøet – og erhvervslivet selv«, siger klimaminister Martin Lidegaard (midten). Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

Erhvervslivet slipper for nye afgifter, når regeringen fremlægger sin klimaplan, der skal sikre en CO2-reduktion på 40 procent i 2020, skriver Politiken.Det bliver i stedet skatteborgerne, der skal betale for, at Danmark kan leve op til klimaforpligtelserne.

»Vi lægger ikke nye afgifter på erhvervslivet, og vi laver ikke noget, der koster arbejdspladser i Danmark«, siger klimaminister Martin Lidegaard (R) til avisen.

Der er ingen planer om at hente større CO2-reduktioner hjem ved at forøge afgifterne for bilisterne eller el- og varmeforbrugerne. Det er via den almindelige skattebetaling, at hovedparten skal skaffes.

Ifølge avisens oplysninger kan de krævede reduktioner formentlig hentes for under en milliard kroner om året - især hvis det lykkes for Danmark at få presset en højere pris på CO2-kvoter igennem EU-systemet.

Det er ifølge beregninger i klimaplanen især i landbruget, at man får mest klima for pengene, da mange af tiltagene her ligefrem giver samfundsmæssigt overskud som blandt andet i kravet om låg på gyllebeholdere. Det er dog ikke ensbetydende med, at krav om gyllelåg bliver til virkelighed.

»Vi går primært efter de virkemidler, der både giver gevinst for klimaet, miljøet – og erhvervslivet selv«, siger Lidegaard.

Regeringen hælder i stedet til at øge det skatteyderbetalte tilskud til at omlægge dyrkede marker til græsmarker eller betale landbruget for at holde op med at dræne og opdyrke dårlig lavtliggende jord i ådale.

Det møder kritik fra Enhedslisten, der på grund af stor skepsis hos Venstre sandsynligvis er regeringens eneste flertalsmulighed.

Partiets gruppeformand, Per Clausen (Ø), ønsker, at forureneren skal betale, så klimaplanen bliver et nulsumsspil for erhvervslivet.

»I Danmark er der desværre tradition for, at landbruget altid skal kompenseres. Vi vil meget gerne give tilskud til de dele af erhvervslivet, der gør det rigtige – også landbruget. Men så skal det finansieres af dem, der ikke gør det rigtige«, siger han til Politiken.