Erhvervslivet sidder solidt på ny innovationsfond

Uddannelses- og forskningsministeren har i dag udpeget de 9 medlemmer af bestyrelsen til Danmarks Innovationsfond. Erhvervslivet jubler over bestyrelsen, mens universiteterne ønsker sig en mere ligelig fordeling næste gang.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft
Danmarks nye innovationsfond, der skal samle og forenkle forsknings- og innovationsindsatsen, bliver med omkring 1.6 milliarder kroner årligt en stor og væsentlig aktør. I dag har uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) udpeget de 9 bestyrelsesmedlemmer, som skal lede fonden.
En stor del af bestyrelsen består af fremtrædende og erfarne erhvervsfolk, og det vækker glæde hos Dansk Erhverv.

»Vi hilser bestyrelsen for fonden velkommen og ser det som meget positivt, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, har en baggrund i det private erhvervsliv,« siger Louise Riisgaard, chefkonsulent i Dansk Erhverv og fortsætter:

»De tidligere råd og fonde, som nu er lagt sammen, havde ikke det samme stærke fokus på erhvervslivets behov. Med sammenlægningen kommer et helt nyt strategisk fokus på erhvervslivet, og det er vi glade for.«Også valget af bestyrelsesformand giver anledning til jubel i erhvervslivet. Den 59-årige Jens Maaløe, der til nytår overtager posten som formand, er til daglig topchef i virksomheden Terma, og den baggrund bliver rost af DI.

»Det er dejligt, at det er blevet en erhvervsmand, og at man med Jens Maaløe har fundet en mand, der i mange år har stået i spidsen for højteknologisk virksomhed. Han har en stor og bred erfaring fra dansk erhvervsliv, også i kraft af sine forskellige bestyrelsesposter,« siger Charlotte Rønhof, underdirektør i DI.Danmarks Innovationsfond, der bliver etableret 1. april, sammenlægger Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. De tre tidligere formænd indgår i bestyrelsen til udgangen af 2014, hvor Jens Maaløe træder til som endelig bestyrelsesformand.

Valget af bestyrelsesmedlemmer har tidligere givet anledning til diskussion. Det er angivet i den Lov for Danmarks Innovationsfond, der etablerer fonden, at »et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden, skal have erfaringer fra det private erhvervsliv. Samtidig skal et flertal af medlemmerne være enten anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet.«
Der er altså tale om et dobbelt flertal, der skal sikre, at der er balance mellem forskning og erhvervsliv. Og den balance kan ifølge universiteterne blive bedre, når ministeren i slutningen af året skal udpege den endelige bestyrelse.

»Vi synes som udgangspunkt, det er fint, at der er mange fra erhvervslivet, og mange har jo også denne her dobbeltsidighed, men vi ville gerne have haft mere forskning fra universitetssiden også. Den er lidt tyndt bemandet i denne omgang, og det håber vi bliver mere ligeligt fordelt næste gang,« siger Anna Haldrup, vicedirektør for forskning og innovation ved Københavns Universitet.Ralf Henningsen, formand for Danske Universiteter og rektor ved Københavns Universitet, er enig:

»Danske Universiteter kunne godt have forestillet sig, at der i lidt højere grad var blevet fundet plads til aktive forskere fra de offentlige forskningsinstitutioner. Men der er jo i nogen grad tale om en overgangsbestyrelse, så billedet kan komme til at se anderledes ud efter 1. januar 2015.«