Erhvervslivet bekymret over blå udlændingepolitik

Danmark skal ikke lukke sig inde bag grænsebomme, lyder det fra mange erhvervsledere, der ønsker mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Budskabet er især møntet på centrale politikere i blå blok, der står til at vinde næste valg.

"Frygten for velfærdsturisme og social dumping overskygger desværre alt for ofte det faktum, at udenlandske medarbejdere først og fremmest er en gevinst for Danmark," siger Karsten Dybvad, adm dir, DI. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Drop al snak om nye stramninger og sæt i stedet fokus på, hvordan vi kan tiltrække langt mere udenlandsk arbejdskraft. Det er meldingen fra et bredt udsnit af danske erhvervsfolk, der advarer mod en stram udlændingepolitik med fokus på grænsebomme frem for tiltrækning af arbejdssomme udlændinge.

Topchefernes meldinger kom på det årlige DI Topmøde i går i Forum på Frederiksberg, hvor der blandt mange af de godt 1000 erhvervslevere var påfaldende enighed om, at vi vil se et kraftigt stigende behov for at tiltrække flere udlændinge. Budskabet skal ikke mindst ses i lyset af, at alle meningsmålinger peger på et regeringsskifte og et historisk stærkt Dansk Folkeparti.

"Debatten bør være centreret om, hvordan vi kan åbne for mere udenlandsk arbejdskraft for dansk erhvervsliv. Der er desværre alt for meget fokus på, hvordan vi kan begrænse antallet yderligere. Jeg håber som de fleste andre på dagens topmøde meget, at Dansk Folkepartis indflydelse på området kan begrænses efter et valg," siger partner i rådgivningsvirksomheden JIJ, Janicke Schultz-Petersen.

Hun er netop fratrådt som adm. direktør i miljøvirksomheden MJK Automation, der bl.a. er leverandør af udstyr til renseanlæg og vandværker. Her har man løbende haft behov for at tiltrække kvalificerede udlændinge, der har vigtige afgørende bidrag til virksomhedens vækst.

Mangel på arbejdskraft kan blive afgørende tema

I DI er man ligeledes begyndt at sætte mere fokus på området, da man mener, at mangel på arbejdskraft hurtigt kan blive et vigtigt tema for en stor del af dansk erhvervsliv. Det kommer til at ske, hvis det opsving, som mange ser forude, ender med at bide sig fast.

"Frygten for velfærdsturisme og social dumping overskygger desværre alt for ofte det faktum, at udenlandske medarbejdere først og fremmest er en gevinst for Danmark," siger Karsten Dybvad, der bl.a. fokuserer på et behov for faglært arbejdskraft fra andre verdensdele.

DI ønsker en række lempelser, herunder en nedsættelse af indkomstgrænsen for at få arbejdstilladelse fra 375.000 kr. til 325.000 kr. om året.

Venstre vil også sætte beløbsgrænsen ned, med kun for borgere fra lande, der har visumaftaler med Danmark og som ligger højt på FNs Human Development Index. For andre lande skal reglerne derimod strammes yderligere, lyder Venstres budskab.

Anbefaler Venstre at nedtone frygten

Forskelsbehandlingen af forskellige nationaliteter falder dog ikke i god jord hos hovedparten af erhvervsfolkene på DI Topmødet. De fleste anbefaler Venstre at nedtone frygten for flere udlændinge en smule og i stedet lægge mere vægt på tiltag, der åbner for den udenlandske arbejdskraft, som mange ser et stigende behov for. Samtidig skaber Dansk Folkepartis mulige indflydelse på udlændingepolitikken efter et eventuelt regeringsskifte bekymrede miner hos flere virksomhedsledere.

"Vi er på mange punkter et eventyrland, som synes, at vi er det bedste til alt. Men hvis man skal følge fagforeningers og visse politikeres retorik, kan vi jo ligeså godt lukke hele butikken. Løsningen på den globale konkurrence vi er en del af er jo ikke at isolere os fra resten af verden, men at åbne op for de kompetencer, vi har brug for," siger Palle Damborg, adm.direktør i Jysk Display, med 100 medarbejdere.

Han er også medlem af både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i DI samt formand for regionalforeningen i Viborg.

"Når vi sætter det her tema på dagsordenen i DI, er det jo fordi, det er så afgørende for væksten. Det er også afgørende for en fagforening som 3F - og for den sags skyld Dansk Folkeparti, -  for det handler jo netop om at sikre, at der i fremtiden også er job til deres medlemmer," siger han.

Samme melding kommer fra direktør i Dantherm i Skive, Torben Duer, der har 500 ansatte og aktiviteter i 50 lande. 90 procent af virksomhedens salg sker til udlandet.

"Det betyder jo også, at vi har brug for at et vidensniveau på internationalt niveau. Vi kan ganske enkelt ikke ikke klare os uden ny viden udefra i fremtiden," siger han.

Thorning: Tag nu flere lærlinge

Kritikken gennem dagen har dog blandt andet gået på, at virksomhederne vil forsømme at tage et socialt ansvar og tage ledige og lærlinge ind og i stedet importere kvalificerede folk udefra. Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) opfordrede da også erhvervslivet til at tage de mange danske ledige ind, som i dag står udenfor arbejdsmarkedet og til at tage flere lærlinge.

"Men vi gør faktisk meget ud af at tage skoleelever ind og vise, at et job hos os giver en masse muligheder for et godt arbejdsliv. Diskussionen om udlændinge og dansk arbejdskraft er ikke et spørgsmål om enten eller. Vi har brug for begge dele," siger Torben Duer.

Helle Thorning-Schmidt fastslog samtidig på DI Topmødet, at regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at oprette flere internationale skoler til udlændingenes børn. Til gengæld var hun ikke klar med nye løfter om yderligere tiltag, der kan åbne for mere udenlandsk arbejdskraft.