Erhvervsliv tager godt imod pakken

Den nye bankpakke blev umiddelbart positivt modtaget af både banker og virksomheder.

Foto: Scanpix
Banker og virksomheder tog umiddelbart godt imod den nye bankpakke.

»Det er ubehageligt, at den finansielle sektor går ind i recession efter at have været belastet af finanskrisen. Derfor er denne bankpakke fornuftig,« siger ordførende direktør i Danske Bank, Peter Straarup, til TV 2 News.

Generelt var han tilfreds med indholdet af pakken, som han betegnede som »utrolig godt politisk håndværk«. Hos de mindre banker, var der også glæde over, at politikerne er nået til enighed.

»Grundlæggende ser der ud til at være positive elementer i pakken,« siger formand for brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter og direktør i Ringkjøbing Landbobank, Bent Naur.

Det var ikke kun bankerne, men også erhvervslivet, som glæder sig over indholdet af den nye pakke.

»Vi synes, det er godt, at man gør noget. Der er et stort behov for det i erhvervlivet,« siger Ole Krog, der er viceadministrerende direktør i Dansk Industri.

Organisationen har gennem forhandlingerne været en varm fortaler for, at regeringen greb ind i forhold til bankerne, så virksomhederne kan få de lån, de står og mangler. Dansk Industri er dog stadig bekymret for, at pakken ikke vil virke efter hensigten.

»Det afgørende er, at man nu får overvåget det her, og sørger for, at pakken også bliver til en samfundspakke, så bankerne begynder at låne pengene ud til virksomhederne,« siger Ole Krog.

Som repræsentant for den private sektor ærgrer det ham, at pakken lægger grænser for lønnen til bankdirektørerne.

»Vi forstår ikke behovet for at gribe ind i forhold til bankdirektørernes lønninger. Det er ret grundlæggende principper, som man her bryder med,« siger Ole Krog.

I pakken indgår krav til størrelsen af bankdirektørens løn i de banker, der måtte gøre brug af ordningen. Tilsvarende krav er set i nogle af de udenlandske bankpakker, og Danske Banks topchef, Peter Straarup, har accepteret, at det er vilkårene.

»Man skal være opmærsom på, at vi går ind i en recession, og så falder bankdirektørernes løn nok helt af sig selv. Det har været nødvendigt politisk, og det må vi bare tage til efterretning,« siger Peter Straarup.

Finansrådet har stædigt holdt fast i, at der er tale om en samfundspakke og at det ikke er bankerne, der har bedt om at få den. Det ser dog ud til, at pakken betyder liv eller død for nogle banker, så helt uinteressant er den næppe.

Bankerne fik deres første pakke i begyndelsen af oktober. Den afhjalp de akutte likviditetsproblemer. Siden stod det klart, at bankerne heller ikke kunne rejse de nødvendige midler til at sikre deres kapitalgrundlag for de kommende år. Af frygt for at skulle skaffe endnu mere kapital, så det ud til, at bankerne holdt igen med deres udlån, og det skader hele samfundsøkonomien. Derfor opstod behovet for en ny bankpakke.