Erhvervsliv roser regeringens udspil

Flere af danmarks mest markante erhvervsledere roser regeringen for at sænke skatten på arbejde. Servicevirksomhederne håber på et styrket samarbejde med det offentlige og mere udlicitering som følge af kvalitetsreformen.

Det samlede forbrug af dieselolie blandt DTLs medlemmer udgør ca. 1 mia. liter om året. Sammenlagt betaler vognmændene 2,7 mia. kr. om året i CO2- og dieselafgifter. Det beløb vil blive øget med regeringens nye skatteudspil. Foto: Claus Fisker Fold sammen
Læs mere
Lavere skat på arbejde og øgede investeringer i den offentlige sektor er en cocktail, der falder i danske virksomhedslederes smag.

Berlingske Tidende har talt med en række markante topchefer, der er enige om at rose regeringens kvalitetsreform og skatteplan, som blev fremlagt på et pressemøde i statsministeriet i går.

»Jeg er positiv overfor, at skatten på arbejde sættes ned. Det er godt, at man også letter skatten for de lavtlønnede og mellemindkomsterne, for det er især blandt de grupper, at der er en akut og truende mangel på arbejdskraft,« siger Johnny B. Hansen, direktør i Arriva.

Regeringen vil lette skatten på arbejde med 10 milliarder kroner. Grænserne for, hvornår folk skal betale mellem- og topskat forhøjes. Det betyder, at 500.000 skatteydere slipper for at betale mellemskat, og at 140.000 slipper for at betale topskat. Desuden hæves jobfradraget, hvilket især gavner dem med de laveste indkomster.

»Vi har mange ansatte i de lave lønkategorier i ISS, og derfor er vi som virksomhed glad for, at skatten lettes i bunden,« siger Jørgen Lindegaard, adm. direktør i ISS.

Mere udlicitering
Erhvervslederne er enige om, at regeringens skatteplan kun er første skridt på vejen, og at der i de kommende år vil være behov for at sænke skatten på arbejde yderligere. Men der er bred opbakning til, at regeringen i denne omgang også har valgt at prioritere den offentlige sektor med en stort anlagt kvalitetsreform.

»Det er godt, at regeringen har afsat flere penge til at udvikle den offentlige sektor. Samtidig tror jeg, at kvalitetsreformen er et skridt på vejen til at få åbnet for mere udlicitering. Sammen kan det føre til en nødvendig udvikling af omsorgen i blandt andet ældreplejen,« siger Peer Krogh, koncernchef i Forenede Service.

Ligesom de øvrige topchefer i servicebranchen glæder han sig over, at regeringen vil oprette et udbudsråd, der skal give regeringen konkrete anbefalinger, som kan øge konkurrencen i det offentlige.

Desuden åbner kvalitetsreformen for, at private virksomheder må markedsføre deres ydelser, så borgerne bedre mulighed kan vælge mellem forskellige leverandørers tilbud.

»Jeg synes, kvalitetsreformen bærer præg af, at der skal være en mere lige konkurrence mellem offentlige og private udbydere. Vi kan bedre få foden indenfor på det offentlige servicemarked, når vi kan begynde at reklamere for vores ydelser. Samtidig bliver der oprettet et udbudsråd, som også trækker i den rigtige retning,« siger Johnny B. Hansen, adm. direktør i Arriva.

Kvalitet skal måles
ISS-direktør Jørgen Lindegaard går så vidt som til at rose hele »tankegangen bag kvalitetsreformen.«

»Hele konceptet om, at man kan og skal måle på kvalitet indenfor de mere bløde ydelser er godt. Som leder af Danmarks største servicevirksomhed er jeg selvfølgelig interesseret i at kunne byde ind på nogle af de opgaver, der i dag ligger i offentligt regi,« siger Jørgen Lindegaard.

Fra HTS-arbejdsgiverorganisationen er der også ros til regeringens kvalitetsreform.

»Vi er glade for de mange positive forslag vedrørende samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor. Vi er helt enige i, at det vigtigste er at få løst opgaverne bedst og billigst og ikke, om leverandøren er offentlig eller privat. Fair konkurrence mellem udbyderne giver den bedste kvalitet for borgerne til den rette pris, og det må være målet,« siger Ole Krog, adm. direktør i Handel, Transport og Service (HTS).