Erhvervsliv med i digital køreplan

27 af de største organisationer leverer fælles idékatalog til den nye offentlige fireårsplan for digitalisering af Danmark, så erhvervslivet bliver tænkt bedre ind. Utroligt konkrete og meget operationelle initiativer, siger Digitaliseringsstyrelsen.

En lang række forbund og organisationer har givet deres bud på, hvordan virksomheder kan få bedre offentlige IT-løsninger, og forslagene roses i Digitaliseringsstyrelsen. Arkivfoto: Jonas Vandall Ørtvig Fold sammen
Læs mere

Når den nye plan for, hvordan det offentlige Danmark i de næste fire år skal digitaliseres, ligger klar engang efter sommerferien, vil den for første gang for alvor have tænkt danske virksomheder ind, så alle høster gevinsterne af den store omstilling fra papirbunker til digital selvbetjening med bedre og mere brugbare data.

27 organisationer – fagforbund, brancheforeninger og erhvervsforeninger – har leveret idékataloget »25 digitale skarpe fra erhvervet«, fordi de håber, at den kommende strategi, der gælder 2016-2020, kan ramme bredere og ud i langt flere hjørner af Danmark.

»Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi påvirker virksomhederne på mange måder. Derfor vil vi gerne give et kærligt puf, så den offentlige sektor flytter sig digitalt. Så det bliver til alles – også virksomhedernes – fordel. I sagens natur har digitaliseringsdagsordenen i Danmark været drevet af effektiviseringer. Nu håber vi med få justeringer og udvidelser at kunne få en digitaliseret verden, der er endnu mere til glæde for alle, og det, tror jeg, kan lykkes,« siger underdirektør Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsansvarlig i Finansrådet og talsmand for de 27 organisationer.

Konkret og operationelt

Idékataloget med de 25 initiativer på seks områder – stærkere koordinering med erhvervslivet, bedre offentlige IT-løsninger til virksomheder, adgang til og indberetning af data, fælles løsninger til brug på tværs (à la NemID), digitaliseringsparat lovgivning og bedre IT-sikkerhed – får en begejstret modtagelse.

»Vi er selvfølgelig glade for inputtet. Initiativerne er utroligt konkrete og meget operationelle og flugter meget med de temaer, som vi beskæftiger os med: IT-sikkerhed, bedre brug af data, større brugervenlighed, bedre koordination og flere fælles løsninger. I forhold til tidligere strategier er der kommet en anden forståelse af og bevidsthed om, at digitaliseringsdagsordenen betyder rigtigt meget for væksten i samfundet og virksomhedernes måde at drive forretning på,« siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, der sorterer under Finansministeriet og er statens piskesvinger på digitaliseringsområdet herhjemme.

Han fremhæver, at det offentlige også gerne ser indberetning af data og løsninger til at gøre det ensartet og sikkert på, så de administrative byrder kan nedbringes, og så data i bedre kvalitet bagefter kan udleveres igen »til fælles glæde og brug«, f.eks. i årsregnskabsregistre, med gratis adgang til offentlige geodata m.m.

De 27 organisationer efterlyser en samlet, national samfundsstrategi for digitaliseringen af Danmark.

»Vi vil nok ikke bruge kræfter på at lave flere strategier. Det giver også forvirring. Den næste strategi har klart et vækstperspektiv og skal gøre gode ting i forhold til erhvervslivet. Det står meget højt på regeringens dagsorden. Men der bliver også plads til at kunne gå i dybden sektorvis, f.eks. på sundhedsområdet,« vurderer Lars Frelle-Petersen fra Digitaliseringsstyrelsen.

De 27 organisationer er Akademikerne, CFIR, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk IT, Dansk Metal, DI ITEK, DJØF, DTI, Finansforbundet, Finansrådet, Forsikring & Pension, FTF, FSR – danske revisorer, Håndværksrådet, HK Privat, IDA, IT-Branchen, Landbrug & Fødevarer, LO, PROSA, Realkreditforeningen, Realkredit-rådet og 3F.