Erhverslivet må på vingerne

Erhvervskommentator på Berlingske Business, Jens Chr. Hansen, analyserer på de danske lufthavne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Den tidligere fremskridtspolitiker Kristen Poulsgaard er blevet tillagt gudecitatet, »Danmark er for lille et sprogområde til at have sin egen ballet«.

Med en let omskrivning kunne man sige, at Danmark er for lille et geografisk område til at have så mange lufthavne. I hvert fald hvis det skal være rentable lufthavne. Broerne, mere bekvemme og mindre benzinslugende biler samt – hvis det måtte blive en realitet – et effektivt DSB med hurtigtog til de store byer i Danmark, giver alvorlige udfordringer til den dyre lufttrafik.

Indenrigsruter giver efterhånden ikke længere så meget mening. Og for mange er det at rejse med fly, især over korte afstande, en omstændelig, og indimellem tidskrævende og besværlig affære. København og Billund med ruter ud af landet giver økonomisk mening, og Aalborg, som den eneste derudover, kan blive fremtiden for infrastrukturen på lufthavnsområdet i Danmark. Og så selvfølgelig nogle små lufthavne til privatfly, men som ikke har egentlige faste passagerruter.

Så ja, indenrigstrafikken i luften over Danmark er ved at dø. I hvert fald hvis man alene måler det ud fra økonomiske rationaler. Men infrastruktur handler ikke altid om bundlinjen i regnskabet. Andre forhold kan gøre sig gældende.

Enhver jysk storkommune med respekt for sig selv vil givetvis gøre meget, og dermed også spytte lidt i kassen, for at have sin egen lufthavn. Og hertil kommer et erhvervsliv, hvor tid koster penge, og hvor effektive lufthavne med ruter til og fra København alt andet lige vil gøre det lettere at placere sig på verdenskortet og stadig fastholde domicilet i Danmark.

I Sønderborg gør kommunen meget ud af at knytte lufthavnen sammen med erhvervslivet (læs: Danfoss).

»Kommunen anser Sønderborg Lufthavn som værende en meget central og vigtig del af regionens infrastruktur,« hedder det således. Lufthavnen ejes af Sønderborg kommune Danfoss har da også helt konkret investeret i det nye selskab, som flyver på ruten København-Sønderborg, nemlig Alsie Express.

»Danfoss og fonden bag har tradition for at tage medansvar for den lokale og regionale udvikling.«

Konkret er det Bitten og Mads Clausens Fond, der har lagt penge i projektet. Altså sammenlagt en slags arbejdsfordeling, hvor kommunen lægger lufthavn til, mens erhvervslivet økonomisk bakker op om, og dermed også garanterer trafik på lufthavnen. Det samlede regnestykke skal således ses i et bredere perspektiv.

Måske giver både lufthavnen og flyselskabet underskud, men ved at store virksomheder som Danfoss bevarer arbejdspladser og dermed skattekroner i kommunen, kan det samlet set være en god forretning. Danfoss beskæftiger 6.000 ansatte i grænseregionen.

Altafgørende for indenrigstrafikken i Danmark fremover er således næppe snævre økonomiske kalkuler, men et stærkt, gensidigt forpligtende partnerskab mellem det offentlige og det private erhvervsliv.