Er overenskomst i vejen for mit køb af virksomhed?

Først tak for rigtig mange gode besvarelser af spørgsmål. Det har været til stor hjælp og inspiration i min virksomhed. Jeg er nu i den situation, at jeg selv har et spørgsmål. Jeg ejer en mindre produktionsvirksomhed, som kører ganske godt og vi skal i gang med at udvide. Jeg er interesseret i at købe en anden virksomhed, og vil i den forbindelse høre, om I kan give et godt råd til, hvad jeg skal være opmærksom på. Den anden virksomhed er også en produktionsvirksomhed, og så vidt jeg er orienteret, er medarbejderne omfattet af en overenskomst. Kan det give problemer, jeg vil nemlig helst være fri for at være bundet af nogen overenskomster. Med venlig hilsen, VækstVirksomhedsejeren

Kære VækstVirksomhedsejer,

Tak for dit spørgsmål.

I forbindelse med køb af en anden virksomhed er det vigtigt, at du får foretaget en grundig undersøgelse af virksomheden.

Det kaldes due diligence og er en omfattende gennemgang af virksomheden.

Du skal bl.a. gennemgå virksomhedens kontrakter, regnskaber, eventuelle arbejdsmiljømæssige forhold, om der er nogen miljøproblemer på virksomheden, eventuelle lejekontrakter, tilladelser mv.

Med andre ord du skal gå det hele igennem.

Sædvanligvis aftaler man, at du som interesseret køber får adgang til alle disse oplysninger, eventuelt sammen med din advokat, revisor eller andre rådgivere.

For helt konkret at gribe fat i noget, så skal du også være meget opmærksom på det, du også selv nævner i dit spørgsmål, nemlig medarbejderne.

Når du køber en virksomhed, er medarbejderne omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven.

Dette betyder, at du som erhverver af virksomheden indtræder i alle rettigheder og forpligtelser overfor medarbejderne.

Deres ansættelsesforhold fortsætter hos dig, med mindre de forinden overdragelsen er opsagt.

Hvis medarbejderne på den købte virksomhed er omfattet af en overenskomst, skal du inden 5 uger efter, du bliver opmærksom på overenskomstforholdet, give besked til det pågældende fagforbund om, at du ikke ønsker at tiltræde overenskomsten.

Fristen løber dog tidligst 3 uger efter overtagelsen af virksomheden.

Giver du ikke besked, anses du for at have tiltrådt overenskomsten.

Tiltrædes overenskomsten ikke, skal medarbejderne dog fortsat have samme rettigheder som efter overenskomsten, men disse er nu individuelle ansættelsesvilkår.

De kan ændres efter aftale eller med den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.

Virksomhedsoverdragelse er en selvstændig juridisk disciplin, og du bør derfor altid få kyndig advokatbistand i den forbindelse.

Med venlig hilsen,

Peter Herskind

Advokat