Er han Danmarks bedst lønnede topchef?

2015 bød på en klækkelig lønforhøjelse for den tre mand store øverste koncernledelse i Danfoss. Samlet tjener topchef Niels B. Christiansen, øverste driftschef Kim Fausing og koncernfinansdirektør Jesper Vaagelund Christensen 99 mio. kr.

Niels B. Christiansen, adm. direktør i Danfoss Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Hougaard

Danfoss’ tre højst placerede chefer har indkasseret en lønforhøjelse på 20 pct. i 2015. Det fremgår af selskabets årsrapport 2015, som blev offentliggjort onsdag.

Ifølge årsrapporten fik koncernchef Niels B. Christiansen, Kim Fausing, der er koncerndirektør med ansvar for drift og Jesper Vaagelund Christensen, der er øverste finansdirektør, til sammen 99 mio. kr. sidste år i grundløn, bonusser og pension. I 2014 lød den samlede løn til den øverste ledelse på 83 mio. kr.

Ifølge rapporten er den samlede grundløn blevet hævet fra 23 til 30 mio. kr., pensionsindbetalingerne er hævet med to mio. kr. og bonusserne har fået et nøk opad fra samlet 52 til 59 mio. kr.

Af rapporten fremgår det ikke, hvordan lønnen fordeles mellem de tre medlemmer af koncernledelsen, og Danfoss kommunikationsdirektør Mette Refshauge oplyser, at virksomheden af princip ikke kommentere på enkeltpersoners løn- og ansættelsesvilkår.

Ifølge hende skyldes en stor del af stigningen dog, at bonus-udbetalingerne har været høje i 2015.

Den store lønpulje placerer med stor sandsynlighed Niels B. Christiansen, der hører til blandt de mest populære erhvervsledere i Danmark, i den øverste ende af skalaen, når det gælder topcheflønninger.

Ser man til sammenligning på to af landets mest succesrige virksomheder, Novo Nordisk og Lego, lød den samlede lønpulje til direktionen i Novo Nordisk på 150 mio. kr. Her skulle pengene fordeles på ni personer. Lego hævede i 2015 sin løn til topledelsen fra 53 mio. kr. i 2014 til 80 mio. kr. i 2015. Det skete samtidig med, at koncernledelsen blev udvidet fra tre til fem personer.

Danfoss kom ud af 2015 med en omsætning på 38 mia. kr. Det er 11 pct. mere end i 2014 målt i danske kroner og fem pct. mere målt i lokal valuta.

Driftsindtjeningen blev forbedret med fire pct. til 4,1 mia. kr., men målt i forhold til omsætningen faldt indtjeningsgraden en smule.

Overskuddet efter skat satte til gengæld rekord med 2,6 mia. kr.