Er elefanten virkelig lagt i graven?

»Elefanten i rummet,« er et godt gammelt britisk udtryk om et stort problem, der enten bliver ignoreret eller forbliver uløst. Masser af eksperter til eller uden for blokken har talt om refinansieringsproblematikken, som netop den ukendte faktor, som kan udløse uoverskueligt store problemer for dansk økonomi.

Peter Nyholm Jensen, finansredaktør. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malte Kristiansen

Årsagen er ganske åbenlys for de indviede. De danske husholdninger er nemlig i verdenseliten, når det gælder deres gældsætning. I gennemsnit skylder vi tre gange husholdningerne årlige disponible indkomst bort. I Sverige, hvor man også er bekymret over befolkningens gældssætning er gearingen til sammenligning på 1,7 gange den disponible indkomst.

Årsagen til den høje gældssætning er først og fremmest det »hæderkronede« danske realkreditsystem. Men selvom de danske realkreditselskaber igen og igen har pralet af sikkerheden ved det danske system, så har det en åbenlys svaghed. Nemlig at en pæn del af de danske realkreditobligationer(F1-lån) skal sælges hvert år.

Set med forbrugerøjne er F1-lånet genialt. Det har hidtil vist sig at være det billigste boliglån, og der er næsten ingen kurstab ved det, hvis man skal ud af det i utide i modsætning til f.eks. F3 og F5-lån med længereløbende rentetilpasning.

Men set fra myndighedernes og fra de magtfulde kreditvurderingsbureauers side kan der opstå det meget alvorlige problem, at man på et tidspunkt ikke kan få solgt de obligationer for mange hundrede milliarder kroner. Det vil betyde massive rentestigninger for store dele af befolkningen med ødelæggende konsekvenser for privatforbruget og væksten. Det kan også betyde, at et helt realkreditinstituts obligationssalg slår fejl - instituttet vil så være nødlidende - og konsekvenserne vil være uoverskuelige for både boligejere og finanssektor, ligesom tilliden til det danske system vil fordufte. Det kan blive den systemfejl, som slår bunden ud af det danske finansielle system - og sender os ud i en ny og uoverskuelig krise.

Men det kan ikke længere ske med den nye løsning, mener i hvert fald Nationalbankens direktør Lars Rohde, som selv lægger hovedet på blokken og kalder problemet for løst.

Endnu mangler vi at se, hvordan særligt de investorer, som hidtil har elsket F1-lånene, reagerer på løsningen. For vil de kræve en betydelig merrente for at købe obligationerne, så hænger boligejerne på den regning.

Vi må også formode, at pakkens ophavsmænd har clearet modellen med kreditvurderingsbureauerne. For siger de god for løsningen, kan vi omvendt håbe, at de danske realkreditselskaber igen får luft til at konkurrere om kunderne i stedet for at konkurrere om, hvem der tør hæve priserne mest.