Er danskernes billige boliglån i fare?

Nyhedsanalyse

Mads Sixhøj Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Hvad kommer der til at ske med renten på danske boliglån? Alle ville ønske, at de havde svaret, men ingen ved det. Vi ved dog, at det er en kombination af mange faktorer, der bestemmer renten. Én af de væsentligste er den økonomiske model »udbud og efterspørgsel«. I dette tilfælde udbyder investorerne et produkt; penge, og de danske boligejere er så at sige kunder, der i stigende grad efterspørger produktet til at købe ejendom for.

I praksis sker det ved, at der på boligejernes vegne udstedes realkreditobligationer, som investorerne køber. Som bekendt vil et faldende udbud kombineret med en stigende efterspørgsel betyde stigende priser. Oversat til dette eksempel må boligejerne altså betale mere i rente for at få investorerne til at købe obligationerne. Og det er netop, hvad danskerne risikerer i den kommende tid.

Det skyldes, at de to grupper af investorer, der typisk køber flest danske realkreditobligationer, bankerne og pensionsselskaberne, givetvis ikke vil udbyde lige så mange penge til boligejerne fremover – altså købe lige så mange realkreditobligationer.

Hvis vi først tager fat på pensionskasserne, er de allerede i gang med at skære kraftigt ned på deres køb af realkredit-obligationer. Renten er i øjeblikket historisk lav, hvilket vil sige, at pensionsselskabernes afkast af investeringen er meget lav. Men da mange pensionskunder har haft en pensionsordning med garanti, har pensionsselskaberne været tvunget til at have en stor beholdning af obligationerne for at dække forpligtelserne over for kunderne. Nu flytter pensionskunderne imidlertid i stigende grad over i såkaldte markedsrenteordninger, hvor pensionsopsparingen bliver forrentet med det afkast, der til enhver tid kan opnås på de finansielle markeder. Derfor har pensionsselskaberne ikke nogen grund til at have lige så mange realkreditobligationer. Konsekvens: Pensionsselskaberne køber færre realkreditobligationer.

En endnu større trussel lurer blandt bankerne og realkreditinstitutterne, der er de største aftagere af danske realkreditobligationer. Forklaringen er lidt teknisk: Bankerne og realkreditinstitutterne skal opfylde EUs kapitalkravsdirektiv CRD-IV, som indebærer, at der indføres et krav til kortsigtet likviditetsdækning, det såkaldte LCR-krav. Kravet skal sikre, at en bank har nok likviditet til at kunne tåle en 30 dages periode med uro på de finansielle markeder. Der kræves altså en beholdning af likvide aktiver af høj kvalitet, der kan konverteres til kontanter for at opfylde likviditetsbehovet inden for en 30-dages tidshorisont under en akut likviditetskrise.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) anbefaler i den forbindelse, at realkreditobligationer ikke skal have samme høje status som statsobligationer i bankernes likviditetsberedskab. Hvis anbefalingen bliver vedtaget af Europa-Kommissionen, betyder det, at der bliver sat et loft over, hvor meget realkreditobligationer må fylde i bankernes likviditetsbuffere.

De fylder i øjeblikket meget, og derfor vil konsekvensen være, at bankerne og realkreditinstitutterne skal holde brandudsalg af realkreditobligationer og fremover købe langt færre. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) vil selvfølgelig gøre alt, hvad hun kan, for at realkreditobligationerne får samme status som statsobligationer, men i sidste ende er det op til Europa-Kommissionen, der ventes at komme med sin endelige beslutning i forsommeren næste år.

Heldigvis for de danske boligejere er der i øjeblikket en stigende interesse for realkreditobligationerne fra udenlandske investorer, men det er langt fra nok, hvis bankerne, realkreditinstitutterne og pensionsselskaberne for alvor skærer i deres beholdninger. Boligejerne må bede til, at det vil ske i et begrænset omfang, så renten ikke vil stige kraftigt på den baggrund.