Entrepreneurship skal seksdoble Topsøes omsætning

Haldor Topsøe A/S kan nu kalde sig Entrepreneur Of The Year 2013. Men det entrepreneurskab, som den forskningstunge virksomhed allerede har præsteret, er for intet at regne mod vækst- planerne for de næste ti år.

Haldor Topsøe A/S kan nu kalde sig Entrepreneur Of The Year 2013. Fold sammen
Læs mere

Selv for en lille virksomhed vil det være et ambitiøst mål at skulle seksdoble omsætningen inden for de næste ti år. Men tænk, hvis virksomheden allerede omsætter for seks mia. kr. og har den samme ambition!

Seks milliarder kroner er præcis, hvad Haldor Topsøe A/S sælger varer og løsninger for om året. I 2025 skal omsætningen være på ikke mindre end 30 mia. kr. Hvis det lykkes at indfri den ambition, vil Topsøe blive blandt de 20 største virksomheder i Danmark. I dag er Topsøe nummer 83.

Et sådant vækstspring kan kun opnås ved sandt entrepreneurship. Og det er lige præcis, hvad koncernen har sat sig for at udøve.

Den har sit navn efter sin stifter, der nåe­de at blive næsten 100 år, inden livsværket i maj i år blev givet videre til familien. Haldor Topsøe selv var om nogen entrepreneur. Han begyndte at fremstille katalysatorer til igangsætning af kemiske processer midt under Anden Verdenskrig. Det værst tænkelige tidspunkt at sætte en produktion i gang på.

Haldor Topsøe arbejdede tæt sammen med Danmarks verdensberømte atomfysiker Niels Bohr. Han stod selv i spidsen for virksomheden i mange år, hvor væksten desværre blev hæmmet af et delejerskab med den italienske ENI-koncern, som Haldor Topsøe var nødt til at sælge halvdelen af aktierne til i 1972 efter et kriseår.

Læs også: Sådan kommer du i kontakt med Danmars 1000 største virksomheder

I 2007, da stifteren var 94 år, lykkedes det ham at rejse 2,7 mia. kr. og købe italienerne ud. Siden har Topsøe været på vækstkurs og skabt overskud på 300-500 mio. kr. om året. Pengene er dog især gået til at afvikle gæld.

Men nu har virksomheden fået mere luft. Bl.a. via optagelse af et obligationslån på 500 mio. kr., der skal være med til at finansiere fremtidens vækst, som både skal ske organisk og ved opkøb.

Ny skarp organisation skal give vækst

»Omsætningen inden for vores eksisterende katalysator-­teknologier vokser ikke tilstrækkeligt organisk til at sikre den vækst, vi ønsker. Derfor skal vi udvikle en lang række nye produkter og løsninger, og vi skal meget tættere på vores kunder for at udvikle sammen med dem. Derfor har vi også ændret vores organisation grundlæggende, så vi kan løse den opgave,« siger Bjerne Clausen, adm. direktør.

Han leder virksomheden sammen med bestyrelsesformand Henrik Topsøe – et af Haldor Topsøes fire børn. Henrik Topsøe og virksomheden kan nu kalde sig Entrepreneur of The Year 2013. Vel at mærke på baggrund af den væksthistorie, som virksomheden allerede har skabt.

Topsøe har i dag 2.200 ansatte. Mere end en fjerdedel er beskæftiget med forskning og udvikling, som altid har været omdrejningspunktet for stifterens virke. Der produceres i Frederikssund og i Texas i USA .

For tiden er en stor fabrik til produktion af røgrensnings-katalysatorer til lastbiler og busser under etablering i Kina. I forbindelse med udvidelserne overvejer virksomheden også at bygge nye produktionsplatforme andre steder i verden

Topsøe er allerede i dag dominerende på verdensplan inden for katalysatorer til ammoniak og metanol.

Svovlsyrekatalysatorer, som virksomheden oprindeligt debuterede med, udgør stadig 10 procent af omsætningen.

Men der findes en lang række andre områder, hvor Topsøes ekspertise – konvertering via katalysatorer – lader sig anvende.

Mest kendt er det, at Topsøe i årevis sammen med Risø har forsket i brændselsceller. Her er perspektivet at vinde mere energi ud af f.eks. dieselolie, end man kan i dag.

En anden mulighed er, at brændselsceller kan lagre den strøm, som vindmøller producerer. Netop den manglende lagring af strøm stiller sig i vejen for omstillingen til grøn energi, der er uforholdsmæssigt dyr, fordi strøm i dag ikke kan opbevares, men skal bruges med det samme, når den produceres.

»Verden behøver bedre batterier – især hvis vi alle sammen skal til at køre i el-biler. Det behov vil vi bidrage til at imødekomme,« forklarer Bjerne Clausen.

Forskningen i brændselsceller er ikke tilendebragt, men Haldor Topsøe A/S arbejder nu med konkrete kontraktpartnere om at sætte cellerne i drift. Udviklingen af brændselscellerne sker i et tæt kapløb med virksomhedens store internationale konkurrenter.

Fra gas til benzin

Nok så meget perspektiv er der i at udvikle katalysatorer, der kan konvertere gas til benzin.

Denne verden er fyldt med gas. Ikke mindst skifergas i USA og Kina. Gas bliver fremtidens dominerende energikilde – vind­møller , solceller og anden vedvarende energi blegner ved siden af. Og gas er ikke så miljøbelastende som olie.

Men megen gas går direkte ud i naturen, når der f.eks. udvindes olie. Hvis den gas, som vi kan se flammen af på store oliefelter, bliver konverteret til benzin, vil meget være vundet.

Bjerne Clausen og Henrik Topsøe har netop været en uge i Rusland for at forhandle samarbejdsaftaler med russiske regionsregeringer om konvertering af gas til benzin.

I de kommende år vil gassen i form af flydende benzin kunne give helt nye udviklingsmuligheder i de fjerne russiske regioner, hvor den blot spildes i dag. At konvertere gas til benzin giver miljømæssige fordele og letter en række infrastrukturproblemer, som de russiske regioner er plaget af.

»Vi har meget store forventninger på det her område. Vi er kommet langt i forhandlingerne,« siger Bjerne Clausen.

Nye medarbejdere i udlandet

Det tredje store felt – røgrensning ved katalysatorer – er der også store perspektiver i. Kina er verdens mest forurenede land. Ny effektiv røgrensning af lastbiler og busser vil give store miljøfordele. Desuden sætter nye miljøkrav markederne i gang. Det gælder også inden for rederierhvervet, hvor Topsøe leverer røgrensning til skibe.

At styre så forskningstung en virksomhed som Topsøe er en stor udfordring. Når ti ingeniører er i flok , bliver de let begejstrede og løber ud ad en tangent. Der kan være spændende resultater at hente, men er de også kommercielt interessante?

»Det er en udfordring, som vi skal være i stand til at håndtere. Vi har inden for det sidste år ansat næsten 300 nye medarbejdere fortrinsvis i udlandet. Vi stræber jo efter at blive en ægte global virksomhed. Det gælder om at få dem engageret i projekter, der skaber værdi for kunderne. Det tror vi på, vi kan,« siger Bjerne Clausen.

Den største barriere for vækst er ikke kapital og nye forretningsmuligheder, men netop evnen til at rekruttere højt specialiserede medarbejdere. For at sikre adgangen til tilstrækkeligt dygtige ingeniører har Topsøe derfor etableret en udviklingsafdeling i Delhi Indien.

Det er et princip i virksomheden, at for hver ny medarbejder, der ansættes i Danmark, ansættes endnu en medarbejder i udlandet. I dag arbejder 80 procent af de ansatte dog stadig herhjemme – primært i hovedkontoret i Kgs. Lyngby.