Ens vilkår på vej for europæiske frugtavlere

Ensretning. De danske økologiske frugtavlere kan se frem til en hjælpende hånd fra EU i form af mere ammunition til at holde svamp og andet utyske væk fra træerne. Der er tale om at skabe ens regler i hele EU.

De danske frugtavlere kæmper mod blandt andet hvepselaver i produktionen. Nu kan de se frem til lettere adgang til bekæmpelsesmidler. Foto: Henrik Karstenskov Fold sammen
Læs mere

De danske økologiske frugtavlere har lidt under, at frugterne gik til i svamp og horder af hvepse og har derfor længe efterspurgt flere bekæmpelsesmidler til at holde frugterne hele. De har med misundelse kunnet skele til Tyskland, hvor de konkurrerende frugtavlere i en årrække har benyttet bekæmpelsesmidler i form af kendte levnedsmidler fra husholdningen som bagepulver, mælk og olivenolie.

Forskellen på Danmark og Tyskland har været, at Tyskland har tilladt en række produkter, som de har valgt at kalde plantestyrkere. Der er tale om tyske særregler. Det har EU netop lavet om, så de tyske regler følger samme regler som i resten af EU, og er led i en større ensretning af reglerne.

»EU er langt i processen med at ensarte reglerne landene imellem. Den proces blev for alvor sat i gang i 2009, og nu er vi ved at være dér, hvor vi kan få en lang række basisstoffer godkendt, så industrien kan bruge dem,« forklarer Lea Frimann Hansen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen

Med basisstoffer forstås de midler, der ikke er sprøjtemidler, men eksempelvis levnedsmidler. Indtil nu har hvert enkelt EU-land krævet godkendelser og test af alle produkter, som bliver brugt som bekæmpelsesmiddel i frugtavl. Det vil sige, at både sprøjtemidler og et produkt som bagepulver kræver den samme godkendelse i det enkelte land. Det skal være slut nu, hvor en enkelt godkendelse i EU-regi gælder i alle EUs lande.

»I EU laver man nu en liste med tilladte basisstoffer. Her arbejder vi i samarbejde med industrien på at få natron på listen. Vi forventer at sende en ansøgning om godkendelse af natron inden for få måneder, så det forhåbentlig vil være til rådighed for industrien inden næste sæson, hvis EU-godkendelsen går hurtigt,« forklarer Lea Frimann Hansen.

Hun peger på, at det kan blive en lang liste, da flere levnedsmidler vil finde vej til listen i takt med, at de bliver godkendt. Det kan eksempelvis være kokosolie, kanel og andre levnedsmidler.

Denne liste gælder dog kun de såkaldte basisstoffer, eller levnedsmidler om man vil. Ved sprøjtemidler – også de økologiske, skal der stadig en godkendelse til i hvert enkelt land.

Nye midler til avlerne

Det er dog godt nyt for industrien, at frugtavlerne inden for en kort tidshorisont kan se frem til samme vilkår som de tyske avlere, mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, der har fulgt området tæt.

»Tyskerne havde fundet et smuthul ved at kalde disse midler for plantestyrkere. Dermed slukkede de for tunge godkendelsesprocesser. Det har været en udfordring for de danske avlere, at reglerne har været anderledes. Man overvejede løbende i Danmark, om man burde gøre det samme, men vurderede, at der på et tidspunkt ville komme en ensretning af reglerne. Det er der nu, og så kan harmløse produkter, som faktisk er fødevarer, blive godkendt på en gang,« forklarer Kirsten Lund Jensen, der er afdelingsleder i Landbrug & Fødevarer.