Engberg står fast

Formanden for ekspert-udvalget mener, at de nye vurderinger vil ramme væsentligt mere præcist end de gamle – hvis nye og gamle overhovedet skal sammenlignes.

Foto: Bax Lindhardt

»Man kan altid finde huller i osten. Men jeg synes, vi leverer en væsentligt bedre ost end den, der eksisterer i dag.«

Sådan lyder reaktionen fra Peter Engberg, formand for det ekspertudvalg, der har foreslået det nye vurderingssystem for erhvervsejendomme, på kritikken fra Mikkel Scheel og Claus Pedersen.

Peter Engberg, der også er tidligere koncernchef i Nykredit og som sådan har stor, praktisk erfaring med ejendomsvurdering, er slet og ret uenig i, at man ikke kommer væsentligt tættere på sandheden ved at tage udgangspunkt i leje-niveauer frem for handelspriser.

»Jeg er helt sikker på, at vores forslag giver en struktur, en gennemsigtighed og en præcision, som vil være godt for vurderingerne. Vi ved godt, at der vil være usikkerhed i et vurderingssystem. Det har vi også nævnt gentagne gange i rapporten. Men vores formål har også været at lave en struktur, så man får gennemsigtighed. Det kan vi også se, at der bliver kvitteret for blandt dem, der har kommenteret vores forslag,« siger Peter Engberg.

Nyt princip

Nøglen til at forstå ekspertudvalgets forslag, er, at man går bort fra princippet i vurderingslovens § 6, der siger, at »vurderingen foretages på grundlag af værdien i handel og vandel«. På denne måde kommer man også uden om lovens krav om, at den skattemæssige vurdering ikke må være for høj, men gerne for lav – altså således at en eventuel afvigelse kommer borgeren til gode.

»Det med at basere sig på prisen på handlede ejendomme er en ikke-eksisterende mulighed. Det eneste, der forbinder forskellige typer af erhvervsejendomme, er lejeindtægter. Vi ændrer vurderingsnormen fra at være præcis værdi for den enkelte ejendom i handel og vandel til at være et gennemsnit for lejeindtægter i tilsvarende ejendomme, således at man godt kan ligge lidt over eller lidt under,« siger Peter Engberg.

Begrænser klagemulighed

Om man så alligevel ønsker at lægge en sikkerhedsmargen ind, er et rent politisk spørgsmål, anfører han. Men uanset hvor man lægger grænsen, mener han, at det er berettiget at begrænse klageadgangen.

»Vi har sagt, at når man har et system, der indeholder usikkerhed, hænger det ikke sammen at have et klagesystem, hvor man får medhold i mindre klager. Der skal være en vis størrelse (af fejlvurderingen, red.), før man ændrer på vurderingerne. Det er også mit indtryk, at det fungerer sådan i retssystemet i dag,« slutter Peter Engberg.