Energistyrelsen sænker prognose for Nordsø-olie

Energistyrelsen har opdateret sin fem-års prognose for produktion af olie og naturgas, investeringer, samt udgifter til efterforskning, drift og transport af olie og gas.

- I forhold til årsrapporten fra juni er prognoserne for produktion, investeringer og driftsudgifter nedskrevet, blandt andet som følge af udsættelse af udbygningsprojekter. Prognosen for efterforskningsudgifterne er for perioden opskrevet med 0,7 mia. kr. svarende til 33 pct. i forhold til årsrapporten, skriver Energistyrelsen.

For olie gælder det, at den forventede olieproduktion nedskrives med 0,9 mio. kubikmeter sammenlignet med den seneste rapport fra juni. Det er en nedskrivning på 5 pct., og i alt ventes olieproduktionen at blive 18,1 mio. kubikmeter, svarende til omtrendt 312.000 tønder olie om dagen.

Også prognosen for gasproduktionen er ændret. Energistyrelsen har nedrevideret skønnet med 11 pct., så det samlede output for 2007 nu ventes at blive 8,1 mia. kubikmeter. Den store nedjustering skyldes primært lavt aftag fra Dong Naturgas.

- For årene 2008 og 2009 forventes en produktion af naturgas af samme størrelse som i 2006, hvorefter produktionen forventes at aftage. I forhold til årsrapporten er der ikke foretaget væsentlige ændringer for perioden 2008 til 2010. I 2011 er produktionen af naturgas nedskrevet hovedsagelig på grund af udsættelsen af idriftsættelsestidspunktet for Hejre, skriver Energistyrelsen.

RB-Børsen