Energiminister: Vi kommer til at bruge el til meget mere, end vi gør i dag

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt erklærer sig grundlæggende enig i, at elafgifterne bør indrettes, så der anvendes mere vedvarende energi i Danmark. Ministeren afventer dog den forsinkede afgiftsanalyse, inden han vil drøfte konkrete tiltag.

Arkivfoto: Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Giv el de samme afgiftsvilkår som olie, diesel og benzen.

Sådan lyder opråbet fra dele af den danske elsektor, der i øjeblikket lider under ekstremt lave elpriser. En afgiftsharmonisering skal føre til mere elektrificering i Danmark og understøtte de lave elpriser i en grad, hvor vindmølleudvikleren European Energy mener, at man kan skrotte støtten til landvindmøller i samme ombæring.

Spørgsmål om mere elektrificering hører til på energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts bord, og ministeren er ikke fremmed over for ideen.

»Jeg ser et samfund for mig, hvor vi kommer til at bruge el til meget mere, end vi gør i dag. Både i virksomhedernes produktion, men også i samfundet generelt. Det er jeg ikke fremmed over for. Det handler ikke bare om at vi bruger mere strøm, men også at vi bruger den danske strøm, som vi selv producerer,« siger Lars. Chr. Lilleholt, der også mener, at afgifterne på el bør understøtte dette:

»Jeg er enig i, at målet må være, at vi får indrettet vores afgifter på en måde, så de fremmer de overordnede energipolitiske mål om at anvende mere vedvarende energi og blive fossiluafhængige i 2050.«

For nylig tog energi-, forsynings- og klimaministeren et skridt på vejen mod at bringe afgifterne på el nedad, da regeringen foreslog at rykke PSOen fra elregningen over på finansloven. Selv uden PSO-afgiften er el stadig klart hårdere beskattet end andre energiformer, men hvorvidt det skal ændres, får vi først svar på, når den sidste halvdel af den stærkt forsinkede afgiftsanalyse ligger klar.

»Nu afventer vi, at vi får en analyse af hele afgiftsområdet. Og vi begynder ikke at knække en masse afgifter, før vi har set, hvad rapporten fortæller, og hvad der eventuelt skal til,« siger Lars Chr. Lilleholt.