Endelig en entreprenør med stærk fremgang

Koncernresultatet for entreprenørkoncernen Aarsleff blev i regnskabsåret 2012/2013, der sluttede med udgangen af september, et overskud på 197 mio. kr. før skat mod 166 mio. kr. året før.

Koncernen ventede selv 200 mio. kr. før skat ved regnskabsårets begyndelse. Det blev justeret til 180 mio. efter tredje kvartal af regnskabsåret, men landede altså på det oprindelige mål.

Omsætningen steg til 7376 mio. sammenlignet med 6676 mio. sidste regnskabsår.

- Den danske del af omsætningen udgør 4899 mio. mod 3877 mio. sidste regnskabsår. Den udenlandske del udgør 2477 mio. mod 2799 mio. sidste regnskabsår, skriver Aarsleff.

Nettooverskuddet steg til 150 mio. mod 112 mio. sidste regnskabsår.

Anlægs-delen bidrager med et resultat før renter på 101 mio. mod 91 mio. sidste regnskabsår, mens området Rørteknik bidrager med 51 mio. før renter mod 61 mio. sidste regnskabsår. Funderings-delen bidrager med 61 mio. før renter mod 31 mio. sidste regnskabsår.

Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 10 kr. pr. aktie svarende til en udbetaling på 20 mio.

For indeværende år ventes et overskud før skat på 260 mio. kr. mod de 197 mio. kr., der blev landet i år.

/ritzau/FINANS