El-selskaber i oprør mod SKAT

De privatejede el-selskaber vil have SKAT smidt på porten som eneopkræver af restancer på gæld, men skatteministeren nægter.

Foto: Martin Rasmussen / Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Du skal ikke frygte besøg fra ubehagelige inkassofolk, hvis du som kunde hos et kommunalt ejet forsyningsselskab skylder under 50.000 for el, fjernvarme eller vand. Og det er selskaberne stærkt utilfredse med.

SKAT har ifølge en ny fortolkning af loven eneretten til at inddrive gælden for de mange kommunalt ejede selskaber, der hidtil har benyttet sig af private inkassofirmaer. Men den opgave magter SKAT, ifølge selskaberne, ikke skriver Jyllands-Posten i dag.

Dansk Energi, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Dansk Fjernvarme har derfor rettet en fælles henvendelse til skatteminister Kristian Jensen (V). De kræver, at få lov til at bruge private inkassofolk.

Ifølge de tre organisationer har SKAT i en række tilfælde direkte afvist at inddrive gæld på under 50.000 kroner, og i andre tilfælde har SKAT helt nægtet at inddrive selskabernes udeståender.

SKAT kan ikke genkende problemet
Skatteministeriet henviser til, at Kristian Jensen tidligere i et svar til selskaberne har nægtet at lade dem benytte private inkassofirmaer.

Viceskattedirekør i SKAT København Lisbeth Rasmussen afviser desuden, at SKAT nægter at inddrive gæld.

”Vi har tværtimod specielle inddrivelsesgrupper, der skal tage sig af mindre gældsposter, og jeg kan absolut ikke genkende det billede, som forsyningsselskaberne tegner”, siger hun til Jyllands-Posten.