Ekstremt vejr er en guldgrube

Software, teknologi og rådgivning om, hvordan byer og regioner rundt om i verden kan tilpasse sig klimaændringer og varsle oversvømmelser, kan blive en guldgrube for danske rådgivningsfirmaer.

Danske virksomheder kan tjene milliarder af kroner på den globale opvarming. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix
Danske forskere og eksperter udvikler nogle af verdens bedste teknologier, software og managementsystemer for tilpasning til oversvømmelser og klimaændringer.

Og hvis danske virksomheder kender deres besøgelsestid, står de på tærsklen til et boom i ordrer på softwareteknologi og klimaplaner om, hvordan nedbør og stigende vandstand i fremtiden vil påvirke byer og landområder verden over, og hvad man kan gøre for at dæmme op for oversvømmelserne.

»Danske virksomheder har store muligheder for at øge omsætningen på den front. Der er en stor ekspertise i danske rådgivningsvirksomheder, på universiteter og ikke mindst på DHI (Tidligere Dansk Hydraulisk Institut, red.) omkring vand, flodsystemer, oversvømmelser og hvordan man skaffer rent drikkevand,« siger divisionsdirektør Arne Buhl Petersen fra et af Danmarks største rådgivende ingeniørfirmaer Grontmij Carl Bro.

Det samlede globale marked for rådgivning og software i forbindelse med vand og oversvømmelser skønnes at være på 110 milliarder kr. om året. Dette marked har en årlig vækst på 15 procent. Dansk know-how og systemeksport kan være alt lige fra teknologier til større kloakker og spildevandsanlæg, der skal klare de store vandmængder, samt varslingssystemer og avancerede højdemodeller.

Nøjagtige svar
Både Carl Bro og DHI er store internationale aktører på vand- og klimateknologier og rådgivning.

»Med et avanceret computersystem kan vi på DHI give nøjagtige svar på, hvor ofte der er risiko for, og hvor omfattende oversvømmelser bliver i en hvilken som helst by i verden. Vi kan også fortælle borgerne i den enkelte by, hvor meget vandet vil stige på et givet tidspunkt på deres bopæl, i skolerne og børnehaverne,« siger virksomhedens forsknings- og udviklingschef Ole Mark.

Hvis du som rådgiver ønsker at overbevise husejere, kommuner, andre myndigheder og stater om, hvordan man skal takle klimaændringerne og tilpasse sig de ændrede forhold, hjælper det at gøre dem klart, hvordan boliger, institutioner og elskabe i udsatte byer kan blive ramt af det skiftende vejr.

»For mennesker, som har investeret hele deres formue i et hus, er det en katastrofe, hvis huset bliver værdiløst, når det står klart, hvilke boliger og boligområder, der er særligt udsatte for oversvømmelser som følge af klimaændringer,« siger Ole Mark.

Lokal naturkatastrofe
Greve fik som resten af Danmark ekstremt meget regn og oversvømmelser i sommeren 2007. I boligområdet Godsparken i Greve kunne byens bagvedliggende marker slet ikke klare den lokale naturkatastrofe med lang tids ekstrem regn i juli for to år siden.

Der var Bangladesh-agtige tilstande, fordi overskudsvand samlede sig i en bæk, der løber gennem det lavtliggende område. Vandløbet løb over sine bredder og forvandlede godt 40 parcelhuse til synkende øer. Som første kommune i Danmark har Greve nu investeret i et varslingssystem for oversvømmelser, som forleden, da vandet væltede ned, forhindrede, at Greve blev sat under vand.

1.000 ansatte om et år
DHI med hovedsæde i Hørsholm, der har 850 ansatte over hele verden, sælger software til analyser af vand og takling af oversvømmelser i 115 lande for sammenlagt 120 mio. kr. om året.

»Vores plan er at runde 1.000 ansatte inden for et år. Det går kun fremad, og vi venter stor vækst. Vi er kun lidt ramt af finanskrisen. For kommuner og lokale myndigheder vil have miljø- og klimaanalyser, da de er ramt af vandproblemer, som kun bliver værre i fremtiden,« siger forsknings- og udviklingschef Ole Mark.

Grontmij Carl Bro, der omsætter for cirka 200 mio. kr. årligt i rådgivning inden for klima og vand, rådgiver bl.a. i håndtering af store oversvømmelser.

Koncernen har løbende opgaver lige fra Danmark til Vietnam og Bangladesh. I Bangladesh gør kraftige oversvømmelser og voldsom nedbør ofte rent drikkevand til en knap ressource.

For tiden arbejder Grontmij Carl Bro i det klimatruede lands