Eksport baner vej for mega-vækst

I det stille og provinsielle Jyllinge 35 km uden for hovedstadens tummel ligger en international vindervirksomhed, der kan begå

sig mellem alverdens folkeslag - fra grønlændere i nord til etiopiere i syd og fra Amerika i vest til Kina i øst.

Danmarks bedste rådgivende ingeniør inden for byggebranchen, målt på vækst, hedder noget så jordnært

som Poul Poulsen Consult ApS, og størrelsesmæssigt er virksomheden også beskeden. Der er 10,5 ansatte - den halve

er Poul Poulsens kone, der tager sig af bogholderiet. Opgaverne er til gengæld så interessante, at den halve verden står

på spring for at aftage service fra firmaet, der bl.a. projekterer huse til fødevareindustrien, beboelse og lufthavne.

Der er leveret et hospitalsprojekt til Thule og bryggeri-projekter til bl.a. Sankt Petersborg og Etiopien. Virksomhedens omsætning

stammer for 50-60 pct.s vedkommende fra eksport. Blandt de større danske projekter er en carbogritfabrik på Stigsnæs

ved Skælskør og en del af taget på A.P. Møllers operahus, der er under opførelse. Den jyske ingeniørvirksomhed, der

er Danmarks bedste til indtjening, leverer som nævnt andetsteds også til operabyggeriet.Hemmeligheden bag væksten

er, at virksomheden opererer i både ind- og udland. Går det skidt med konjunkturerne i Danmark, så reber man sejlene

i udlandet og omvendt.- Vi har altid et ben at stå på. Efter 11. september gik udlandet ned i omdrejninger, men

så fik vi fat i opgaver herhjemme, siger Poul Poulsen, der for tiden vurderer fordelingen til at være 50 pct. hjemme og

50 pct. ude.Poul Poulsen tilstræber ikke vækst for enhver pris og tilskriver den fornemme placering dygtige medarbejdere,

som er klar til at give den en skalle.- Der er stor loyalitet og medarbejderne bakker op, når det går stærkt, siger

Poul Poulsen.Der er høj anciennitet blandt personalet, som søges fastholdt med arbejdsopgaver, som de finder udfordrende.

Der skal være mulighed for fornyelse, og medarbejderne skal gerne vokse med opgaverne. Der bruges en del ressourcer på

efteruddannelse - både ingeniørfagligt og på it-fronten. Personalet består af ingeniører, konstruktører

og tekniske assistenter.Ifølge Poul Poulsen skal den lille virksomhed dække stort set alle facetter inden for salg,

design, produktion, shipping og supervision. Det stiller krav til medarbejderne.Uden for landets grænser stilles helt

andre krav. Ansatte, der skal følge et projekt til dørs i f.eks. Etiopien eller Rusland, skal have landenes skikke og

normer ind under huden.