Eksperter: Intet fondseventyr før nulskat

Som regeringens forslag til nye regler for skat på fonde ser ud nu, er der stadig ikke ligestilling mellem at overdrage en virksomhed til børnene og til en fond, viser beregninger fra KPMG.

Ifølge forslaget afhænger virksomhedens skattergening af, hvilken model for overdragelse til fonden man vælger. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Regeringens forslag om nye skatteregler for at overdrage virksomheder til erhvervs­drivende fonde får en lunken modtagelse af to af landets førende eksperter i fondsejede virksomheder, partner i KPMG, Peter Rose Bjare, og partner i Ernst & Young, Finn L. Meyer, der også har været formand for regeringens udvalg om erhvervsdrivende fonde.

Regeringens forslag blev præsenteret i en 102 sider lang rapport i begyndelsen af maj i forbindelse med offentliggørelsen af den seneste vækstpakke og er endnu ikke udmøntet i et egentligt lovforslag.

Men ifølge beregninger, som Peter Rose Bjare har foretaget for Berlingske Business, betyder forslaget, som det er beskrevet i rapporten, at skatteregningen ved at overgå til fondseje bliver mindre med de nye regler end de 42 pct. af virksomhedens værdi, det koster i dag.

Ifølge forslaget afhænger virksomhedens skatteregning af, hvilken model for overdragelse til fonden man vælger. Hvis overdrageren betaler skatteregningen, vil den reelle skattebetaling lande på 21 pct. af virksomhedens værdi. Betaler fonden skatteregningen med det samme, bliver den reelle skattebetaling på 26 pct., mens regningen ryger op på 35 pct. af virksomhedens værdi plus minimum tre pct. i renter, hvis fonden betaler, men vælger at udskyde betalingen i 15 år.

Lagt op til betydelige skattelettelser

Til gengæld er det fortsat billigere rent skattemæssigt at lade børnene arve virksomheden, fordi man derved opnår et nedslag i skattebetalingen. Her ligger skattebetalingen på knap 17 pct. af virksomhedens værdi med mulighed for at søge om at udskyde skatte­betalingen i op til 15 år.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at ejerfamilien eller fonden ikke har frie midler til at betale skatteregningen, men skal trække pengene ud af virksomheden og dermed bliver beskattet af udlodningen. Samtidig har Peter Rose Bjare taget højde for, at skatteministeren i februar i år fjernede den såkaldte formueskattekurs, når værdien af en virksomhed skal fastsættes i forbindelse med et generationsskifte. I dag skal en virksomhed i princippet beskattes af handelsværdien, hvilket betyder, at der typisk skal indregnes goodwill i værdien, og det gør værdien af virksomheden og dermed skattebetalingen højere.

Skatteministeriet oplyser skriftligt til Berlingske Business, at det er intentionen, at den effektive beskatning, når fonden betaler afgiften med det samme, skal være den samme, som når ejeren betaler afgiften, hvilket ifølge ministeriet vil sige omkring 20 pct.

»En mulig løsning vil i så fald være at droppe Skatteministeriets modelforslag om, at fonden skal betale udbytteskat af de penge, fonden trækker ud for at betale skatten,« siger Peter Rose Bjare.

På papiret er der altså lagt op til betydelige skattelettelser. Men politikerne skal ikke regne med, at de nye regler fører til et nyt fondseventyr i dansk erhvervsliv, hvor det hele eller delvise fondsejerskab i virksomheder som A.P. Møller -Mærsk, Novo Nordisk, Carlsberg, Grundfos, Danfoss, Cowi, Rambøll og William Demant igen og igen fremhæves som forklaringen på deres succes.

Taler for at fjerne afgiften helt

»Jeg vil kalde forslaget for lunkent og giver det en sur og trist smiley. Når erhvervs­ministeren citeres for, at det igen skal være attraktivt at etablere erhvervsdrivende fonde, må man gå ud fra, at det betyder, at der skal være fordele ved fondsmodellen. Men dem har jeg svært ved at få øje på i forslaget. Der skal stadig betales en skat på mellem 21 og 35 pct., og de penge vil langt de fleste virksomheder være nødt til at trække ud af virksomheden,« siger Peter Rose Bjare fra KPMG.

Inden 1999 var det skattefrit at overdrage en virksomhed til en erhvervsdrivende fond, og det er først, når politikerne vender tilbage til den model, f.eks. ved at afskaffe arve- og boafgiften, som det er sket i Sverige og Norge, at der for alvor vil komme gang i etableringen af fondsejede virksomheder i Danmark igen.

Ifølge Finn L. Meyer er det ikke afgørende for virksomhedsejernes valg af generationsskiftemodel, om de skal betale 15 eller 20 pct. i afgift. Blandt andet fordi de kan få udsættelse med betalingen.

»Hvis man virkelig vil have mange virksomheder over i fondseje, er man formentlig nødt til at fjerne afgiften helt. Det har man gjort i f.eks. Norge, og her er der flyttet virksomheder for milliarder over i fondseje. Det kunne man også overveje i Danmark,« siger Finn L. Meyer.

Vurderer et højere provenutab end forventet

Politisk er der dog næppe vilje til helt at fjerne afgiften. Det vil betyde et brud med den ret snævre økonomiske ramme, politikerne har aftalt for, hvad de bedre skatteforhold for fondsejede virksomheder må koste. Venstres skatteordfører, Torsten Schack Pedersen, oplyser således, at partiet står fuldt ud bag aftalen.

Han kalder dog KPMGs regneeksempler for interessante.

»Det er vigtige oplysninger, som jeg vil tage med i de forhandlinger, der nu kommer,« siger Torsten Schack Pedersen.

Politikernes problem er, at de har aftalt et loft over, hvor stort provenutab statskasssen må lide på 300 mio. kr. I forbindelse med præsentationen af forslaget har regeringen dog hævet loftet til 360 mio. kr., formentlig for at kunne finde en løsning, hvor den effektive skat bliver den samme uanset, om overdrageren eller fonde betaler den med det samme.

Det er et skøn, som bygger på en antagelse om, at i omegnen af 35 virksomheder årligt vil overføre 1,1 mia. kr. i egenkapital til erhvervsdrivende fonde. Det vil føre til et direkte mindreprovenu på 160 mio. kr., mens resten af tabet vil skyldes mindre skat teindtægter og momsindtægter, fordi ejerens penge fremover bindes i en fond og ikke længere kan anvendes til forbrug.

I beregningerne har Skatteministeriet alene regnet med værdien af virksomhedernes egenkapital, når de skal finde ud af, hvor mange skatteindtægter de mister ved fondsmodellen. Men efter formueskattekursen er afskaffet, skal der i de fleste tilfælde også tages højde for goodwill.

Peter Rose Bjare vurderer derfor, at det tabte provenu vil blive større end forventet.

Samtidig vil loftet for provenutab blive spængt i stumper og stykker, hvis blot en enkelt af de helt store familieejede virksomheder vælger at bruge de nye regler til at overgå til fondseje. For eksempel har Lars Larsens virksomhed Jysk, en egenkapital alene i den del af virksomheden, der ligger i Danmark på ti milliarder kr. Dertil skal lægges et ukendt beløb i goodwill, mens regeringen regner med overførsel af 1,1 mia. kr. til fondseje om året.

Skatteminister Benny Engelbrecht (S) er dog ikke bekymret.

»Jeg er meget glad for, at brede kredse i erhvervslivet tog meget positivt imod regeringens udspil.

Det er et skøn fra Skatteministeriet, at ordningen vil koste omkring 360 mio. kr. årligt i gennemsnit. Det ændrer KPMGs regneeksempel ikke på. Nogle år kan omkostningen være nul kr., og andre år kan det koste en mia. kr. eller andre meget store beløb,« hedder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren.