Ekspert: Rigtigt at droppe teleregulering

Politikerne ser helt rigtigt, når de vil slippe det danske telemarked fri, mener en konkurrenceekspert, som samtidig opfordrer til at lade Konkurrencestyrelsen overtage kontrollen fra IT- og Telestyrelsen.

»For ti år siden var der brug for en intensiv teleregulering for at nedbryde den offentlige monopolkultur på teleområdet og for at kickstarte et konkurrencebaseret telemarked. Men nu er store dele af reguleringen overflødig,« siger Niels Rytter, tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen. Foto: Kristian Sæderup, Scanpix Fold sammen
Læs mere
»Det var en god nyhed!«

Meldingen fra de danske politikere fra venstre til højre om, at den omfattende regulering af teleselsskaberne og hele det danske telemarked skal væk, glæder en af dem, der har fulgt området på nærmeste hold.

Niels Rytter sad tidligere med sager på teleområdet som kontorchef i Konkurrencestyrelsen men driver i dag sit eget firma, Konkurrencerådgivning.dk.

Over- og fejlregulering koster konkurrencekraft

»Overregulering og fejlregulering er formentlig den væsentligste kilde til tab af konkurrencekraft og velfærd i Danmark. Det gælder også på teleområdet. For ti år siden var der brug for en intensiv teleregulering for at nedbryde den offentlige monopolkultur på teleområdet og for at kickstarte et konkurrencebaseret telemarked. Men nu er store dele af reguleringen overflødig,« siger han til Business.dk.

På et seminar om fremtidens bredbåndssamfund i Danmark var der bred enighed fra SF til Venstre om, at det danske telemarked skal slippes løs - inden for rimelighedens grænser. Politikerne erkendte, at de nu ti år gamle regler, som stadig gælder, er for snævre.

»Det er hidtil blevet antaget, at blot den mindste risiko for manglende konkurrence på teleområdet ville medføre monopolmisbrug, og at der derfor var brug for massiv regulering. Men den antagelse holder ikke mere,« understreger Niels Rytter.

Flyt det hele

Han mener, at reguleringen af telemarkedet fremover bør bygge på, at konkurrencen kan fungere, hvis man blot sikrer, at der er de fornødne frekvenser til rådighed, og at adgangen til landets infrastrukturer sikres, så f.eks. selskaber uden eget net altid kan leje sig ind hos dem, der har nettene.

Samtidig kan IT- og Telestyrelsen under Videnskabsministeriet så slippe hele området og overlade det til Konkurrencestyrelsen.

»Restreguleringen kan overlades til den generelle konkurrencelovgivning, som indeholder forbud mod konkurrencebegrænsninger og mod misbrug af sin dominerende markedsstilling. For ikke at belaste bureaukratiet med koordineringsproblemer kan den nuværende regulering på teleområdet overføres til Konkurrencestyrelsen. Herved opnåes større administrativ effektivitet og besparelser, og desuden vil teleområdet konkurrencemæssigt blive behandlet på lige fod med andre erhverv,« siger Niels Rytter, der ser store samfundsmæssige gevinster, hvis det sker.