Ekspert: Der er brug for mere konkurrence

De danske forbrugere er blevet vant til at betale for meget for dagligdagens fødevarer, og det bliver der ikke ændret på, før der kommer mere konkurrence.

Foto: Liselotte Sabroe.
Læs mere
Fold sammen
Supermarkederne har det for nemt, og forbrugerne er blevet vant til høje fødevarepriser. Sådan siger seniorrådgiver ved Fødevareøkonomisk Institut Henning Otte Hansen om Konkurrencestyrelsens redegørelse af prisudviklingen på mælk, smør og brød. Priserne i alle tre fødevaregrupper er steget betydeligt de sidste par år, men ifølge Henning Otte Hansen er det især brødpriserne, der er for høje, når man sammenligner med råvarepriserne.

»Inden for brød er der ikke sket et tilstrækkeligt prisfald, og jeg er meget enig med redegørelsen i, at der er en ubalance. Jeg tror, der er for lidt konkurrence på markedet, og så har producenterne til en vis grad haft succes med at overbevise de danske forbrugere om, at brød simpelthen skal koste, hvad det koster i dag.«

Brød er steget meget
Fødevarebranchen blev sidste år slået omkuld af en verdensomspændende krise, der sendte råvarepriserne og ditto forbrugerpriserne helt i top. Siden er priserne dog faldet igen, men visse varegrupper såsom brød er ikke fulgt med ned.

Eksempelvis ligger forbrugerprisen på et hvedebrød i dag 13 procent over priserne i august 2007, mens det tilsvarende tal for et rugbrød er ni procent, og fra marts, hvor Konkurrencestyrelsen afsluttede deres opgørelse, til maj, er brødpriserne ifølge Danmarks Statistik fortsat opad med en halv procent.

Krisefrygten spøger
Frygten for, at fødevarekrisen vil sætte ind igen, spøger ifølge Henning Otte Hansen stadig i store dele af fødevarebranchen, der derfor er tilbageholdne med at sætte priserne ned. Men det holder ikke, siger seniorrådgiveren:

»Nu er der gået et års tid siden krisen, så den store overhængende fare for en ny fødevarekrise er ikke til stede, selvom det fortsat er en latent mulighed inden for de næste fem til syv år,« siger Henning Otte Hansen.

Konkurrencestyrelsens prisundersøgelse har også sammenlignet nogle af de danske fødevarepriser med tilsvarende produktpriser i udlandet, og her er konklusionen atter, at Danmark er dyrest. Men det kommer ikke bag på Henning Otte Hansen.

»Herhjemme har vi større veterinære krav og højere omkostninger sammen med en højere moms, og det presser alt sammen prisen op i forhold til udlandet. Derudover er Danmark et relativt lille marked, og det betyder, at der ikke er den store tiltrækning af nye spillere på detailscenen,« siger han.

Bliver ubalancen i forbrugerpriserne på fødevarer ikke rettet op, kan det ifølge Henning Otte Hansen få store konsekvenser.

»Et højere pristryk giver afslag i sådan noget som den discountbølge, vi ser lige nu. Men på længere sigt er der ingen tvivl om, at det giver forbrugerne dårligere købekraft og dermed også en lavere velfærd,« siger seniorrådgiveren, der dog har et løsningsforslag klar på hånden.

”Det ville presse prisen ned, hvis der kom nogle af de store internationale spillere som Carrefour og Walmart ind, for selvom der i dag er nogle discountkæder, så er det stadig et lille marked, og de eksisterende detailkæder har det relativt let.«