Ejendomsmægler får bøde på 100.000 kr.

Ejendomsmægleren Martin Stender, der tidligere ejede Estate Hellerup, har af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere fået en bøde på 100.000 kr. Og han er samtidig frakendt retten til at være daglig leder og beskæftige sig med betroede midler i tre år.

Foto: Scanpix
Det sidste sker for første gang i nævnets historie.

Den voldsomme sanktion falder, fordi Martin Stender i tre tilfælde ikke har overført deponerede midler til sælgers konto, men ladet dem stå på sin egen firmakonto. Endvidere har Martin Stender i hele seks tilfælde ikke udbetalt sælgernes tilgodehavender, når de var forfaldne."Jeg er glad for, at Disciplinærnævnet har slået fast, at det er helt uhørt, at en ejendomsmægler, som er betroet meget store pengebeløb for sine klienter, overtræder loven systematisk. Derfor er det helt rigtigt, at nævnet bruger strenge sanktioner. Det er i branchens egen interesse, at man slår ned på en kollega, der misbruger kundernes tillid, lyder det fra direktør Finn Lauritzen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen:

Disciplinærnævnet slår i sin kendelse fast, at Martin Stender har gjort sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed, hvorfor han frakendes retten til at være daglig leder eller beskæftige sig med betroede midler i forbindelse med ejendomshandler i en periode på tre år.

Med hensyn til bødens størrelse er der på den ene side taget hensyn til antallet og grovheden af overtrædelserne og på den anden side oplysningerne om indklagedes økonomi, og at indklagede samtidig er frakendt retten til at være daglig leder eller beskæftige sig med betroede midler i forbindelse med ejendomshandler i en periode på tre år.

Ingen af de involverede forbrugere har lidt et økonomisk tab, idet de alle har fået deres tilgodehavender dækket af Dansk Ejendomsmæglerforenings Garantifond.