Ejendomsbranchen spiller højt spil om ny regulering

Endnu har kun et par ejendomsfonde og selskaber søgt godkendelse i Finanstilsynet, som de skal ifølge en ny lov. Er ansøgningerne ikke på plads næste sommer, kan man blive forhindret i bl.a. at markedsføre investeringsprodukter.

Foto: Christian Liliendahl. CorpNordic er som første selskab herhjemme blevet som depositarer for alternative investeringsfonde. Her ses senior associate David Sørensen og director Joo Runge.
Læs mere
Fold sammen

Det er fire måneder siden, at den nye såkaldte FAIF-lov, der skal regulere bl.a. investeringsprodukter på ejendomsmarkedet, trådte i kraft. Men ifølge Finanstilsynet er der endnu kun et par stykker, der har søgt om tilladelse til at virke som forvaltere.

Loven har fastlagt en overgangsperiode på et år, så ingen bryder loven ved ikke at have søgt godkendelsen endnu. Men på et eller andet tidspunkt må de meget omfangsrige ansøgninger komme i en tæt strøm, og så bliver der travlhed både hos ansøgere og Finanstilsynet. Det kan bringe nogle i en ubehagelig klemme, frygter senior associate David Sørensen fra CorpNordic.

»Hvis man indgiver ansøgningen inden 22. juli 2014, kan man fortsætte sin drift. Men så er man på den, hvis tilsynet giver et afslag. Så skal man stoppe – ellers er det ulovlig forvaltningsvirksomhed,« siger han.

CorpNordic fik for få uger siden – som de første – tilladelse til at virke som såkaldt depositar efter den nye lov. Det er en rolle, der bl.a. indebærer, at man skal holde øje med pengestrømmene, og at man skal sikre, at aktiverne er til stede. Men selskabet konstaterer, at der endnu er få af de mulige kommende kunder, der for alvor er begyndt at forberede sig på, at FAIF-loven bliver alvor.

»Der er mange fonde, der slet ikke er klar over, at det kan tage op til seks måneder at få godkendt en ansøgning, og mange er slet ikke gået i gang endnu. Mange af de fonde, vi har talt med, tænker, »det vedrører ikke os« og har ladet som ingenting. Jeg undrer mig over, at de tør,« siger director Joo Runge.

Læs også: Brancheanalyse: Ejendomsselskaber kæmper med afkastet

FAIF står for »Forvaltere af Alternative InvesteringsFonde«. Loven kommer efter et EU-direktiv, og grundlæggende er ideen, at man vil sprede de almindelige reguleringsprincipper fra værdipapirmarkederne ud til også at omfatte aktiver, der er sværere at behandle efter en skabelon. Det er primært ejendomme, man har haft i tankerne, men også f.eks. unoterede virksomheder, infrastruktur og vindmøller er omfattet.

Som tidligere omtalt i Berlingske Business Ejendomme er det kommet bag på ejendomsbranchen, hvor bredt loven og direktivet rækker. Mange helt almindelige ejendomsselskaber kan vise sig at være omfattet.

»Direktivet er pakket ind på den snedige måde, at det er ligegyldigt, hvordan du pakker det ind – om det er et aktieselskab, et anpartsselskab, et kommanditselskab eller noget fjerde. Det afgørende er, hvad du laver,« forklarer David Sørensen, der vurderer, at det i høj grad kan være noget rent sprogligt, der har givet anledning til misforståelserne: Et ejendomsselskab vil typisk hverken opfatte sig som en fond eller som nogen, der beskæftiger sig med noget alternativt. Men i EU-bureaukraternes terminologi er de begge dele.

Hos Sparinvest, der driver et antal ejendomsfonde, har man aldrig været i tvivl om, at man er omfattet af FAIF-loven. De eksisterende fonde kan man dog nøjes med at registrere og skal, som følge af overgangsreglerne, ikke søge om en forvalter-godkendelse. Det skal man først, når man etablerer nye fonde.

Sparinvest er ifølge managing partner Bo W. Jensen godt i gang med at sørge for, at man opfylder de nye betingelser, men man har ikke anmodet om registreringen endnu.

»Vi er en mindre spiller, så vi kan godt tillade os at lægge os lidt i baghjulet. Der er en indkøringsperiode, og vi hører også mange fra London og andre steder sige, at de venter lidt. Det skal lige falde lidt til ro så man kan se, hvordan det kommer til at fungere i praksis,« siger Bo. W. Jensen.

I Finanstilsynet oplyser vicekontorchef Johanne Daugaard Risbjerg, at man vil gøre sit bedste for at få den forventede strøm af ansøgninger igennem så gnidningsfrit som muligt.

»Vi prøver at have en meget dialogbaseret tilgang til dette nye regelsæt. Hvis der f.eks. er noget i en ansøgning, vi er i tvivl om, vil vi typisk ringe til ansøgerens advokat og tale om det,« siger hun.

Læs også: Brancheanalyse: Analyse af 35 erhvervsmæglere