Ejendoms- spekulant går i clinch med Roskilde Bank

Roskilde Bank har begæret Anders Moesgaards selskab AM Gruppen konkurs, og Moesgaard svarer igen med en stævning af banken og krav om erstatning på 383 millioner kroner.

Anders Moesgaard er blevet krævet konkurs af Roskilde Bank. Nu svarer han igen med at stævne banken for 383 millioner kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Juul
Roskilde Bank hiver endnu en dansk ejendomsspekulant med i sit fald. Denne gang har banken begæret Anders Moesgaards selskab AM Gruppen konkurs, men han giver ikke op uden kamp. Som modsvar stævner han banken og kræver 383 millioner kroner i erstatning.

Anders Moesgaard er et kendt ansigt i den danske ejendomssektor, og han har før gået den tunge vej til skifteretten. Faktisk har han en hel stribe konkurser på sit c.v., og med krakket i Sop- hienberg Gruppen blev han en af af de tunge drenge i klassen med ejendomsmatadorer under krisen først i 90erne.

Roskilde Bank kan ikke udtale sig om enkeltsager. Adspurgt, hvad der skal til, før banken opgiver videre forhandlinger og begærer en kunde konkurs, svarer bankens bestyrelsesformand, Henning Kruse Pedersen:

»Det er noget, vi afgør individuelt fra sag til sag, men det er klart, at hvis kunden ikke overholder de indgåede aftaler, så begynder det at blive belastende for ham.«

Striden mellem de to parter handler netop om en aftale. I Anders Moesgaards version er det dog Roskilde Bank, som ikke overholder aftalen. Det er en meget central aftale, som han indgik med banken i timerne forud for halvårsregnskabet 2008.

»Der er tale om et samlet aftalekompleks, der betød, at vi tilførte banken 92 millioner kroner og samtidig nedbragte vores engagement med banken. Vi havde indtryk af, at vi absolut var en af hjørnestenene for, at banken ikke skulle gå i betalingsstandsning,« siger Anders Moesgaard.

Adspurgt hvorfor han valgte at hjælpe sin bank ud af kniben, svarer han:

»I foråret 2008 skete der en væsentlig stramning af alting. Banken forklarede os åbent, at Finanstilsynet var efter den, og at der måtte gøres noget ekstraordinært, Vi gjorde det for at vise banken, at vi gerne ville hjælpe til, og i øvrigt var der en underliggende risiko for, at den kunne opsige vores engagementer eller på en anden måde gøre livet rigtig hårdt for os. Dels ville vi gerne supportere, og dels følte vi en rimelig hård hånd over os.«

Frigav ikke aktier
Aftalen indeholdt flere elementer, men til gengæld for den kontante kapitaltilførsel på 92 millioner kroner og en nedbringelse af AM Gruppens engagement med banken på 200 millioner kroner skulle Roskilde Bank blandt andet frigive 43 millioner styk Walls-aktier, der stod som sikkerhed for nogle af AM Gruppens lån.

Ifølge Anders Moesgaard har Roskilde Bank aldrig opfyldt sin del af aftalen, men havde den det, var det aldrig kommet til en konkurs.

»Vi har ikke mulighed for at skifte bank. Det er rigtig svært at være developer i Roskilde Bank i dag og så være i en situation, hvor de ikke overholder en aftale, som den her. Hvis de havde udbetalt de 43 millioner aktier i Walls, så kunne jeg have betalt al gæld i dag inklusive gælden til Jyske Bank og skat. Så simpelt er det,« siger Anders Moesgaard.

Anders Moesgaard er hovedaktionær i det børsnoterede ejendomsselskab Walls. Siden aftalen blev indgået med Roskilde Bank, er kursen på Walls-aktien faldet fra 1,43 kroner til 18 øre, så selv om han fik de 43.000 aktier i dag, vil de ikke gøre megen nytte. AM Gruppen skylder Roskilde Bank omkring 30 millioner kroner, Jyske Bank godt 10 millioner kroner og skattevæsenet 18 millioner kroner ifølge Moesgaards egne oplysninger.