Ejendomme vurderes grotesk forskelligt

Der kan være over 200 procents forskel på, hvordan ejendomme vurderes og prissættes inden for det samme område.

Investeringsejendomme og andelsforeninger prissættes grotesk forskelligt af boligvaluarerne. De mangler klare retningslinjer fra Dansk Ejendomsmæglerforening og Andelsboligforeningernes fællesråd, skriver Børsen.

Resultatet af de uklare retningslinjer er ejendomsvurderinger, der varierer med langt over 200 pct. i samme område. Problemet er, at andelsforeninger faktisk er erhvervsudlejningsejendomme, hvor investorerne holder retten til at benytte en specifik bolig.

Det betyder også, at når ejendommen skal vurderes, så bliver den vurderet som en investeringsejendom, hvor afkastgraden svarende til summen af de indbetalte boligafgifter i forhold til den kontante handelsværdi af ejendommen ligger til grund for den endelige vurdering - altså en beregning, som giver mest mening i forbindelse med en traditionel investeringsejendom.

Der bliver ikke skelet til, hvad lignende ejendomme handles til i samme område. Men Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) siger, at valuaren er forpligtet til at foretage en afkastberegning, men afkastberegningen giver ingen mening, hvis den ikke kommer frem til den pris, en ejendom kan handles til.

DE vil ikke afgive nogle retningslinjer for afkastgrader og det medfører, at der kan være stor forskel på vurderinger af nærmest identiske ejendomme.