Ejendomme og japanske aktier gik i minus

Valutabevægelser har været afgørende for top- og bundplaceringer blandt investeringsforeningerne i første halvår - Latinamerika vandt og ejendomme samt Japan tabte.

Afkastene i danskernes foretrukne sparegrise, investeringsforeningerne, har i første halvår hængt nøje sammen med udviklingen i valutakurserne. Indtil flere latinamerikanske fonde optæder i top ti, mens europæiske ejendomme og japanske aktier havde det svært i årets første seks måneder.

Det vise en opgørelse over de ti bedste og de ti ringeste afkast blandt investeringsforeningerne, som Morningstar har lavet for Business.dk.

Baggrunden for udviklingen er, at investeringer belånt til lav rente i Japan placeres i lande med høje renter og trækker valutakurserne henholdsvis ned og op. Og det sætter sig i investeringsforeningernes afkast.

"Placeringene i første halvår siger ikke så meget om, hvorvidt fondene er gode eller dårlige til at forvalte, men mere om, hvordan deres marked har været. Og der har spillet en stor en rolle," siger senioranalytiker Las Olsen fra Morningsstar.

Afkastet i den gennemsnitlige fond i kategorien "Japan Large Cap Aktier" har givet de danske investorer et tab på 1,6 procent i år indtil nu. Men det er den dykkende valuta, der har givet tabet. Opgjort i den lokale valuta, yen, har der været et positivt afkast på 3,2 procent.

Kun to fonde med europæiske ejendomsaktier har gjort det dårligere med afkast på op til 8,5 procent i halvåret.

"Det europæiske ejendomsmarked er vel ikke, hvad det har været," siger Las Olsen.

Fondene ejer ikke direkte ejendomme, og derfor kan det dårlige afkast hænge sammen med faldende forventninger til ejendomsinvesteringer fremfor egentlige fald i ejendomspriserne.

En af fondene, BG Invest Europæiske Ejendomme, er en indeksfond og dermed et ganske nøje spejl af ejendomsselskabernes aktieudvikling.

Et nøje spejl af udviklingen i renten har et par obligationsfonde med langt obligationer også været. Den stigende rente har sat sig som minusafkast på mellem 3,4 og 4,6 procent, viser opgørelsen.

I den modsatte ende af skalaen har fonde med latinamerikanske aktier i gennemsnit givet de danske investorer et afkast på 21,3 procent - både på grund af den styrkede valuta og fordi verdensdelens virksomheder har klaret sig godt.

Styrkelsen af den brasilianske valuta, real, har bidraget til stigningen i kurserne med godt ni procent over for danske kroner, mens virksomhedernes fremgang står for resten.

Når man sammenligner de to landes renter er det åbenlyst, hvorfor trafikken af lån og investeringer går fra Japan til Latinamerika. I Japan er den officielle bankrente efter en længere periode på 0 førstlige kommet op på 0,5 procent nu. Den tilsvarende rente i Brasilien er 12 procent.

På langt sigt burde udsving i valutakurser udjævnes. Men det kan alligevel være en god ide at sprede sine investeringer for at undgå for store udsving i afkastet.

"I dette halvår har det været bevægelsen fra lavrente- til højrentelande, der har været et tema, og i andre halvår kan det være andre temaer. Men generelt er det en god ide at sprede sine investeringer over flere valutaer," siger Las Olsen.

Top 10, afkast i procent
Jyske Invest Tyrkiske Aktier29,16

Merchant Invest Europæiske Small/Mid Cap28,64

BankInvest Latinamerika Aktier27,96

Sydinvest Fjernøsten 27,19

Danske Invest Engros Østeuropa Konvergens26,88

Sydinvest Latinamerika 25,55

Gudme Raaschou Nordic Alpha25,29

Jyske Invest Latinamerikanske Aktier24,52

Jyske Invest Kinesiske Aktier24,30

RHAM Value - Europa Small Cap23,59

Bund 10, afkast i procent
BG Invest Europæiske Ejendomme-8,52

Dexia Invest Europæiske Ejendomme-7,93

ValueInvest Japan -6,90

Danske Invest Pen Ultralange Europ. Obligationer-4,64

LD Invest Kontra -3,68

Nykredit Invest Lange obligationer -3,62

BankInvest Japanske Pension -3,51

Nordea Invest Globale obligationer -3,40

Nordea Invest Special Danske Aktier Fokus-3,12

BankInvest Japanske Aktier -3,06