Ejendomme bliver interessante for pensionskasser

Udsigten til højere inflation efter recessionen får pensionsbranchen til at skue mod den mest tidløse investeringsmulighed af dem alle: Fast ejendom. Men lige nu holder selskaberne på pengene.

Der er en god og en dårlig nyhed til ejendomsmarkedet: Den gode er, at der er nogle meget store pengetanke på vej ind som købere – nemlig pensionskasser og –selskaber. De vil holde hånden under markedet.

Den dårlige nyhed er, at de ikke vil gøre det lige nu. De venter lidt, måske et år eller to, og det kan oversættes til, at de vil have priserne længere ned, før de træder ind.

Årsagen til pensionsbranchens fornyede interesse for at investere i ejendomme er inflationsfrygt. Det kan lyde bagvendt i en situation, hvor inflationen dykker, og den aktuelle frygt mere går på deflation. Men tesen blandt mange økonomer er, at vi ikke blot er vendt tilbage til det lavinflationsregime, vi har kendt siden midten af 1990erne.

Det er tværtimod det, vi oplever lige nu, der er undtagelsen. Så snart verdensøkonomien tør op, vil vi se en betydeligt højere inflation, end vi har vænnet os til. Nogle taler endda om en periode med hyperinflation, hvis ikke centralbankerne er parat til at gribe hurtigt og bestemt ind med rentestigninger.

- Hvis man ser nogle år ud i fremtiden, vil vi sikkert have flere ejendomme, fordi vi på den måde er beskyttet rimeligt godt, hvis inflationen skulle stige. Og på den anden side af recessionen kan der godt komme prisstigninger, siger vicedirektør Henrik Gade Jepsen fra ATP.

Han understreger imidlertid i samme åndedrag, at det ikke lige er i morgen, man går ud og køber ejendomme.

- På det korte sigt, hvilket cirka vil sige inden for det kommende års tid, venter vi ikke at investere markant i ejendomme. Tiderne er jo stadig turbulente, og der er risiko for yderligere prisfald på markedet, pointerer Henrik Gade Jepsen.

Holder på pengene

En tilsvarende melding kommer fra de andre pensionsselskaber og -kasser, Berlingske Tidende har talt med. De finder ejendomme interessant, men indtil videre holder de på pengene.

- Godt seks procent af vores formue er i dag placeret i ejendomme. Over de kommende år vil vi gerne øge investeringerne i ejendomme, men vi har bestemt ikke travlt. Kombinationen af den meget kraftige økonomiske afmatning og investorer, der er tvunget til at sælge ud, gør, at vi forventer yderligere prisfald på de fleste typer af erhvervsejendomme i løbet af 2009. Vi er også så småt begyndt at kigge på muligheder uden for Danmark. For eksempel har vi set meget kraftigere prisfald på det engelske ejendomsmarked, og her ser vi efterhånden attraktive langsigtede investeringsmuligheder, siger investeringsdirektør Claus Stampe fra PensionDanmark.

Det er altså den helt specielle situation med et par års forventelig hård recession, der gør, at pensionsinvestorerne kan vente. Det åbner for, at de kan spille hard ball, hvilket de så gør.

For lavt afkastBenny Andersen, investeringschef i PenSam, vil således ikke sige, om man vil mere ind i ejendomsmarkedet, selv om også han forventer højere inflation efter nedturen.

Han fremhæver, at der er andre investeringsmuligheder – for eksempel inflationskorrigerede statsobligationer, som man har i nogle lande, og visse typer af derivater. Desuden giver skov, råvarer og infrastruktur endnu bedre afkast under et inflationsscenario. Skal man endelig ind i ejendomsmarkedet, behøver det heller ikke være i Danmark.

Men først og fremmest er afkastet på danske ejendomme simpelthen for lavt ved de nuværende priser, mener Benny Andersen.

- Timingen er ekstremt vigtig. Vi har god tid, og vi skal se det rigtige prisleje. For så vidt angår erhvervsejendomme skal man jo også tænke på, at der er andre konsekvenser af recessionen. Lejeindtægterne er også blevet mere usikre, fordi man risikerer, at lejerne må lukke eller indskrænke deres forretninger, siger Benny Andersen.

Danica Pension er ifølge cheføkonom Jens Christian Nielsen et af de pensionsselskaber, der er tungest eksponeret i ejendomssektoren, selv om man har været heldig med at sælge flere boligejendomme, mens markedet toppede. Man er stadig førende på butikscentre og gør også en del i kontorejendomme.

- Lige nu øger vi ikke vores portefølje, men vi følger markedet nøje, og specielt vores område. På butikskcentre og kontorejendomme har man endnu ikke konstateret noget stort prisfald, konstaterer Jens Christian Nielsen, der oplyser, at Danica Pension helt overordnet deler betragtningen om, at en stigende inflation venter forude, og at man skal beskytte kundernes opsparing mod den.

Bliv klædt på med erhvervsbladet.dk:Find et nyt lokale eller lej et overskydende lokale ud her