ECB bekymret for euroområdets finanspolitik

Styrelsesrådet - topledelsen - i den Europæiske Centralbank, ECB, ser med stigende bekymring på den finanspolitiske stemning i euroområdet.

Det fremgår af rådets månedsrapport, som blev offentliggjort torsdag.

- For så vidt angår finanspolitikken, har Styrelsesrådet med bekymring bemærket, at der i en række lande er ved at opstå et pres i retning af en lempelse af de hidtil gældende mål for budgetkonsolideringen, noterer rådet, som videre fastslår:

- I det nuværende generelt gunstige økonomiske klima er det afgørende, at alle regeringer opfylder bestemmelserne i stabilitets- og vækstpagten om budgetkonsolidering i økonomisk "gode tider", samt at alle lande, der deltog på eurogruppens møde i Berlin 20. april 2007, opfylder de forpligtelser, de indgik på mødet.

Styrelsesrådet henviser til, at der i Berlin var enighed om, at de fleste eurolande, hvis de udnytter de gode konjunkturer, være i stand til at nå deres mellemfristede målsætninger i 2008 eller 2009, og de bør alle sigte mod at nå dem senest i 2010.

- Disse løfter bør afspejles i budgetplanerne for 2008, således at regeringerne ikke gentager tidligere tiders fejl og undlader at korrigere deres budgetsaldi i økonomisk "gode tider". påpeger Styrelsesrådet.

(RB-Børsen)