EBH-formand : Direktionen svigtede

Den tidligere formand for EBH Bank, Egon Korsbæk, melder hus forbi. Ansvaret for bankens kollaps er ikke hans, det ligger hos direktionen. To advokatundersøgelser ventes dog at sætte et stærkt kritisk lys på formandens forsømmelser. »Er der sket fejl, er vi i bestyrelsen blevet dårligt rådgivet af revisorer og advokater,« siger Egon Korsbæk.

EBH Bank, der sidste efterår blev sendt til afvikling i selskabet Finansiel Stabilitet, har hovedsæde i den lille nordvestjyske by Fjerritslev. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger
Oprydningen efter det historiske og vilde bankridt hos nogle af de små og mellemstore banker afslører et overforbrug og omgang med betroede midler, som nu bringes frem til offentligheden ved granskninger og undersøgelser. Det kan resultere i strafferetlige sager.

Et af de steder, hvor det er gået helt grassat, er i den lille nordvestjyske by Fjerritslev, som for udenbys personer nok mest er kendt som byen, hvor man drejer af, hvis endemålet er det berømmede Svinkløv Badehotel ude i yderste klitrække ved Vesterhavet.

Lag for lag pilles således fernissen af den lille lokalbank i Fjerritslev, EBH Bank, som for ikke mange år siden hed Han Herreders Sparekasse.

Øverst ansvarlige for sammenbruddet i EBH Bank var formanden for både banken og ejerfonden, Egon Korsbæk. Men formanden afviser al skyld. Han lægger skylden for sammenbruddet hos bankledelsen og bankens rådgivere.

»Vi blev i bestyrelsen misført af bankledelsen, og da vi opdagede, hvor galt det stod til, og tilliden mellem bestyrelse og direktion ikke længere var til stede, fyrede vi de fire i bankledelsen.«

Ud røg topchefen Finn Strier Poulsen, to meddirektører og den interne revisionschef. Bankmatadoren i Fjerritslev havde dog forinden sikret sig en direktørkontrakt, som betød, at han kunne forlade den synkende skude med en faldskærm til samlet en værdi på mellem 30 og 35 mio. kroner. Denne gyldne kontrakt er dog siden blevet ophævet, og derfor har Strier Poulsen anlagt en voldgiftssag.

Mangel på tillid
Egon Korsbæk fastholder, at han som formand ikke har kunnet handle anderledes end han gjorde.

»Hvis man som formand altid kunne stole på sin direktør, ville meget se anderledes ud,« siger han og henviser til den gruppe af fallenter, som hjemsøgte banken i Fjerritslev, og hvis omfang af kreditter, lån og sikkerheder bestyrelsen angiveligt ikke var fuldt orienteret om. Egon Korsbæk bruger stærke ord om de to-tre håndfulde – typisk fra ejendomssektoren – som handlede med hinanden til opskruede priser, og som formanden efterfølgende mest lærte at kende igennem medierne.

Granskninger og undersøgelser vil afsløre, hvor meget og hvor lidt bestyrelsen egentlig vidste – og spurgte om.

Dårlig rådgivning
Egon Korsbæk, som overtog formandsposten i 2004 – stort set samtidig med at ekspansionen for alvor tog fart – er blevet interviewet til den granskning af forholdende i EBH-Fonden, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har sat i værk, og som ventes at foreligge efter sommerferien og allersenest i oktober 2009.

Styrelsen har ikke tilsyn med fonden, men skal derimod godkende vedtægterne. Fonden er i øvrigt trådt i betalingsstandsning.

I granskningstemaet hedder det, at undersøgeren, advokat Carsten Fode, skal afklare, om »der ved de foretagne dispositioner er inddraget uvedkommende hensyn«. På mere mundret dansk betyder det, at det skal undersøges, om nogen (læs: banken eller andre) ulovligt har haft snabelen nede i EBH-Fondens kasse. Blandt andet har fonden som noget helt ekstraordinært været storspekulant og belånt sig for 2,5 mia. kroner. Långiverne er blandt andet FIH og Nykredit, som hver især har omkring 300-400 mio. kroner ude at svømme i Fjerritslev.

»Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget galt i relation til fonden. Hvis der er, må jeg sige, at vi har været dårligt rådgivet af revisorer og advokater,« siger Egon Korsbæk.

Derudover har den nye bestyrelse i EBH Bank iværksat en advokatundersøgelse af, om der er strafbare forhold at gøre gældende over for bankledelsen og revisionen. Den undersøgelse kender Egon Korsbæk kun fra medierne, da ingen har talt med ham i den anledning.

Blandt de mange pikante ting, der er kommet frem i EBH Bank er en ferielejlighed i Spanien, som fonden lejede ud til banken.

Det har vist sig, at ikke bare bankens ledelse men også bankens eksterne revisor fik lejligheden stillet til rådighed. Også den sag afviser Egon Korsbæk at kende noget til. Han fastholder, at der var et fast regelsæt, og hvad der ellers er sket kender han kun fra medierne.

Egon Korsbæk mener ikke, at Fjerritslev-banken trods vokseværk på 55 procent om året har ekspanderet hurtigere end så mange andre.

Som han ser det, har hans eneste brøde været at stole for meget på sin direktion.

Mere vil han ikke sige nu. »Jeg kunne godt sige en masse om, hvad der er sket i banken både før og efter november 2008, men det tror jeg, jeg vil gemme lidt endnu.«

Afviklingsselskabet EBH Bank har solgt filialerne, men har fortsat 500 privatkunder og 500 erhvervskunder tilbage, som samlet har en gæld til banken på knap fem mia. kr.