Dyre mellemledere i DONG

Rigsrevisionen frikender lønningerne til topcheferne i Dong Energy men kritiserer at mellemlederne får mere i løn end mellemledere i andre sammenlignelige virksomheder. DONG er uenig i konklusionen.

Foto: CLAUS FISKER. Det er ikke den øverste ledelse i DONG Energy, der får for meget i løn, konkluderer Rigsrevisionen - men blandt mellemlederne er lønniveauet højt.
Læs mere
Fold sammen
Direktørerne i DONG Energy får ikke urimeligt meget i løn, men mellemlederne i selskabet er usædvanligt vellønnede, og det samme er en række kontoransatte og grupper af faglærte og ufaglærte. Sådan lyder det i Rigsrevisionens rapport om DONG Energy.
 
"Mellemledere i DONG Energy har generelt et højere lønniveau end medarbejdere i tilsvarende funktioner i sammenlignelige virksomheder. Mellemledernei DONG Energy har et lønniveau, der er 3 til 26 procent højere end benchmark. Undtaget er selskabets gruppe- og teamledere inden for salg/marketing, der ligger ca. 11 procent under benchmarket," lyder det i rapporten fra Rigsrevisionen. 

Mellemlederne i DONG findes blandt andet inden for økonomi-, teknik- og logistikområdet. DONG Energy afviser dog, at Rigsrevisionen har ret, når de kalder gruppen for højtlønnet. 
 
"Mellemledere i de anvendte benchmarks har ofte ikke selvstændigt personale- og budgetansvar, hvilket er tilfældet for den overvejende del af DONG Energys mellemledere. DONG Energy er herudover en betydelig større virksomhed med et højere lønniveau end de gennemsnitsvirksomheder, der indgår i benchmarket," lyder indsigelsen ifølge Rigsrevisionens rapport fra DONG. 

Argumentet fra DONG bliver dog afvist af Rigsrevisionen, der skriver, at DONGs egne interne statistikker bekræfter, at mellemlederne i selskabet er højere lønnet end sammenlignelige mellemledere i andre virksomheder. 

Også gruppen af kontoransatte og faglærte og ufaglærte i DONG Energy har i følge Rigsrevisionen højere lønninger end hvad tilfældet er i sammenlignelige virksomheder. En konklusion DONG bekræfter. 

"DONG Energy har anført, at det for grupperne ”Kontor og kundeservice”, ”Håndværkspræget arbejde” og ”Andet arbejde” er korrekt, at den samlede løn for disse grupper er højere end på det generelle danske arbejdsmarked. DONG Energy har videre anført, at det skal ses i sammenhæng med, at gruppen blot udgør i alt 1.662 medarbejdere, og at lønniveauet for gruppen er lavere end for øvrige medarbejdergrupper i DONG Energy. DONG Energy har videre forklaret, at det primært skyldes historiske forhold fra oprindelsesselskaberne, hvor der specielt i kraftværksselskaberne Elsam og Energi E2 generelt var et højt lønniveau," lyder det i rapporten.