Dyre depositarer

Det kom til at koste over 10 basispoint – eller 0,1 procent af investeringsmassen – at have en depositar tilknyttet. Det er, hvad managing partner Bo W. Jensen fra Sparinvest hører, og det er han utilfreds med: I f.eks. Luxembourg er prisen under det halve.

Han oplever det som et udslag af manglende konkurrence. Endnu er kun CorpNordic godkendt som depositar, og selv om der angiveligt er flere på vej, har de ikke vist sig på banen. Bo W. Jensen har over for Finanstilsynet efterlyst, at det også bliver muligt at bruge depositarer fra andre EU-lande. Det, mener han, vil være mest i overensstemmelse med unionens principper.

Finanstilsynet har imidlertid måttet melde hus forbi: Det fremgår af EU-direktivet, at depositaren skal være etableret i den samme medlemsstat som forvalteren. Man arbejder i stedet på at få andre aktører på banen, oplyser vicekontorchef Johanne Daugaard Risbjerg, der også påpeger, at banker og fondsmæglere ikke behøver nogen godkendelse som depositar i forhold til FAIF-loven, og at de dermed allerede nu kan fungere som depositar.

I CorpNordic peger Joo Runge netop på, at der potentielt er konkurrencen fra de ca. 130 banker og fondsmæglerselskaber, der i anden sammenhæng er godkendt som depositarer. Hun betegner selskabets priser som markedsbaserede, om end det er vanskeligt at præcisere, hvad priserne vil være i de enkelte tilfælde. Det vil afhænge af bl.a. den kompleksitet og de risici, der er knyttet til opgaverne.